Sidebar

16
Τρι, Ιουλ

Με γνώμονα την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας της Δυτικής Μακεδονίας η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα ενέκρινε την ένταξη πέντε έργων πολιτισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013». Έτσι με τα έργα που θα ξεκινήσουν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι στην Κοζάνη και την Καστοριά αναδεικνύονται και γίνονται προσβάσιμοι και επισκέψιμοι για το κοινό, ενώ ενισχύεται με εξοπλισμό το αρχαιολογικό μουσείο Αιανής.

 Τα έργα που εντάχθηκαν συνολικού προϋπολογισμού 3,7εκατ. ευρώ περίπου είναι:

  • Αποκατάσταση αρχοντικού Πουλκως στη Σιάτιστα Κοζάνης.
  • Στερέωση και μερική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αιανής Κοζάνης και των αγροικιών α και β.
  • Εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, βιβλιοθήκης και εργαστηρίων αρχαιολογικού μουσείου Αιανής.
  • Αποκατάσταση του ναού Αγίων Αποστόλων ενορίας Ελεούσης στην Καστοριά.
  • Αποκατάσταση του ναού Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά

 Η χρηματοδότηση των δράσεων γίνεται από  τον Άξονα Προτεραιότητας 8 και στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 58,  του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» με τελικούς δικαιούχους την 11η και 16η Ε.Β.Α. και την Λ’ Ε.Π.Κ.Α.

«Με τα έργα διαθέτουμε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια για δράσεις που συμβάλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρεμβάσεις θεωρούμε πως θα καταστήσουν τους χώρους ακόμη πιο επισκέψιμους, αλλά πρωτίστως θα συμβάλλουν στην διάσωση μνημείων. Στόχος μας είναι επίσης, η βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτισμού και η σύνδεσή του με την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών και την τοπική οικονομία. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει στη συνέχεια  να αξιοποιήσουν τα έργα για την ανάπτυξη των περιοχών τους», τονίζει η Γενική Γραμματέας, με αφορμή την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης. 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το έργο για την αποκατάσταση του αρχοντικού Πουλκως στη Σιάτιστα Κοζάνης προϋπολογισμού  1,5εκ. ευρώπεριλαμβάνει εργασίες  για την αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού αναδεικνύοντας  τα τυπολογικά και μορφολογικά του χαρακτηριστικά, διατηρώντας παράλληλα τη δομοστατική του οργάνωση. Επίσης προτείνονται νέες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου και στον εκσυγχρονισμό του.Να σημειωθεί ότι με το παρόν έργο επιτυγχάνεται η πλήρης ανάδειξη ενός ιδιαίτερου και σπάνιου μνημείου του 18ου  αιώνα.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προτείνεται να ανακατασκευαστεί στον αύλειο χώρο του μνημείου το κιόσκι, με παραδοσιακά υλικά. Επίσης, προτείνεται η κατασκευή δύο νέων κτιρίων που θα στεγάζουν τους χώρους υγιεινής για το κοινό και το φυλάκιο-εκδοτήριο, η οικοδομική άδεια των οποίων θα εκδοθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου απαιτείται ο εξοπλισμός με συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Για μια συνολική προβολή του μνημείου προτείνεται η τοποθέτηση διακριτών και κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών.

Για τη συντήρηση του ζωγραφικού διακόσμου στο αρχοντικό προτείνονται εργασίες συντήρησης οι οποίες θα ακολουθήσουν χρονικά τις βασικές εργασίες αποκατάστασης.

Με το έργο στερέωση και μερική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αιανής Κοζάνης και των αγροικιών α και β προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώθα γίνουν  εργασίες  γενικού καθαρισμού, Συλλογή αργών λίθων, Συλλογή μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών, Καθαρισμοί/Καθαιρέσεις τοίχων, Καθαιρέσεις σύγχρονων αρμολογημάτων, Αποχωματώσεις, Επιχωματώσεις/Διαμορφώσεις, Ανυψώσεις τοίχων, Αναστήλωση τοίχων (ισόδομος τοίχος), Αρμολόγημα κάθετων επιφανειών, Κατασκευές αντιστήριξης  πρανών, Ενημερωτικές πινακίδες, Συντήρηση κινητών ευρημάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, βιβλιοθήκης και εργαστηρίων αρχαιολογικού μουσείου Αιανής ανέρχεται στα 348.858,00 ευρώ και θα διατεθεί προκειμένου στους αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου να γίνουν οι εξής προμήθειες:

  1. Στις Αποθήκες 1, 2, 3 και 4 θα τοποθετηθούν 20 μονάδες κυλιόμενων μεταλλικών ραφιών και 1 ½ σταθερές σε δύο επίπεδα.
  2. Στο διάδρομο θα τοποθετηθούν 6 μονάδες κυλιόμενων μεταλλικών ραφιών και 1 ½ σταθερή.
  3. Στη Βιβλιοθήκη θα τοποθετηθούν 2 συστήματα κινητών και σταθερών αντίστοιχα μονάδων σε δύο επίπεδα, με πρόσβαση στο άνω επίπεδο με σκάλα και πατάρι.

Επίσης περιλαμβάνονται η προμήθεια εξοπλισμού Εργαστηρίων Συντήρησης και για τις ανάγκες συντήρησης θα γίνει προμήθεια ενός μηχανήματος καθαρισμού επιφανειακών επικαθήσεων με Laser και ενός φορητού ανιχνευτή μετάλλων με φθορισμό ακτινών Χ (XRF).

Τέλος τα έργα αποκατάσταση του ναού Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ και αποκατάσταση του ναού Αγίων Αποστόλων ενορίας Ελεούσης επίσης στην Καστοριά προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ περιλαμβάνουν την πλήρη  αποκατάσταση  των ναών, με  στερέωση – αρμολόγηση  τοιχοποιιών , ανακατασκευή  της  στέγης, κατασκευή  στεγάστρου, συντήρηση – ανάδειξη την   τοιχογραφιών τους.