Sidebar

22
Σαβ, Ιουν

Για τις υποψήφιες  θέσεις – γήπεδα  που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να χωροθετηθεί η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ήπειρο, καθώς  και για τη διερεύνηση χωροθέτησης  ΧΥΤΥ στις εξεταζόμενες περιοχές, ενημερώθηκαν από τον ανάδοχο μελετητή τα μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης στη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (15/3/11) στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο μελετητής αιτιολόγησε (λαμβάνοντας υπόψη του τις παρατηρήσεις – υποδείξεις της Επιτροπής από την προηγούμενη συνεδρίασή της, αλλά και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διαβούλευση), τον αποκλεισμό  από τη φάση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) των ζωνών  1Α (εντός της ζώνης του ΠΔ 29/2007: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του δήμου Δωδώνης) και 1 Β (αρνητική γνωμοδότηση υπηρεσιών στο πλαίσιο προηγούμενης χωροθέτησης) του Δήμου Δωδώνης, της ζώνης 5 (ενεργός λατομική περιοχή) εντός του Δήμου Ζίτσας, καθώς και των ζωνών 6 και 7 (εκτός των κεντροβαρικών Δήμων) που αφορούσαν τις περιοχές που είναι σήμερα εγκατεστημένοι οι ΧΥΤΑ Βλαχέρνας και Παραμυθιάς.

 Από την πλευρά της η επιτροπή με εισήγηση του προέδρου της Θανάση Μανταλόβα αποδέχθηκε ομόφωνα τον αποκλεισμό των προαναφερθέντων περιοχών από την διαδικασία περαιτέρω αξιολόγησης θέσεων στη φάση της Προμελέτης.

Ακολούθως ο μελετητής παρουσίασε τις δέκα (10) υποψήφιες θέσεις - γήπεδα οι οποίες θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της Προμελέτης και βρίσκονται σε εφτά (7) διαφορετικές τοποθεσίες στην Ήπειρο.

Για τις εννέα υποψήφιες θέσεις (πλην της ΒΙΠΕ που δεν απαιτείται στην παρούσα φάση)  θα ζητηθεί, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης η έκφραση καταρχήν γνωμοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Εφορείες Αρχαιοτήτων) ως προς το επιτρεπτό της χωροθέτησης έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Η διαδικασία αυτή η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής  και έτυχε της ομόφωνης αποδοχής των μελών της ακολουθείται προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες,  παραλείψεις ή/και λάθη οι οποίες θα μπορούσαν να τρώσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας  και της μελέτης.

 Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, για τις υποψήφιες θέσεις που δεν θα υπάρξει  αρνητική γνωμοδότηση των υπηρεσιών, θα ακολουθήσει  συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξή τους, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Π.Π.Ε.).

 Οι υποψήφιες θέσεις - γήπεδα που παρουσιάστηκαν από το μελετητή είναι:

Εντός του νέου Δήμου Δωδώνης:

  • Θέση «Λατομείο Εγνατίας» : Γήπεδο έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Δωδώνης, βόρεια της Εγνατίας Οδού, νοτιοανατολικά του οικισμού Ελευθεροχώρι. Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται νοτίως υφιστάμενου ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών και εντοπίζεται περίπου 700 m νοτιοανατολικά του οικισμού Ελευθεροχώρι. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από σημείο εξόδου της Εγνατίας Οδού το οποίο απέχει από τον κόμβο «Τύρια» περίπου 3,5 Km. Από το σημείο εξόδου της Εγνατίας ακολουθείται υφιστάμενη επαρχιακή οδός, παράλληλη στην Εγνατία Οδό. Το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 515 m έως 560 m. Στο πλαίσιο αρχικής έρευνας πεδίου εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από την υπό μελέτη θέση δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Θέση «Καστρί 1» : Γήπεδο  έκτασης περίπου 250 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Δωδώνης, ανατολικά της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων, μεταξύ των οικισμών Μυροδάφνη και Αγίας Τριάδα. Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται περίπου 650 m νότια του οικισμού Μυροδάφνη και περίπου 1,4 km βόρεια του οικισμού Αγία Τριάδα. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εθνική οδό Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια ακολουθείται τοπική ασφαλτοστρωμένη οδός μήκους 6 km περίπου η οποία καταλήγει στο προτεινόμενο γήπεδο. Η περιοχή καλύπτεται από θαμνώδη και σκληροφυλλική βλάστηση η οποία αποκρύπτει τη θέση από την εγγύς περιοχή και το οδικό δίκτυο, ενώ ανά τμήματα χαρακτηρίζεται από αραιή βλάστηση. Το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 500 m έως 540 m. Παρουσιάζει ομαλές κλίσεις κατάλληλες για τα υπό μελέτη έργα. Τέλος, επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται πλησίον του άξονα της Ιόνιας Οδού και δυτικά αυτού σύμφωνα με το Βασικό Σχεδιασμό για το έργο της Ιόνιας Οδού.
  • Θέση «Καστρί 2» : Γήπεδο  έκτασης περίπου 250 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Δωδώνης, ανατολικά της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων, μεταξύ των οικισμών Μυροδάφνη και Αγίας Τριάδα. Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται περίπου 650 m νότια του οικισμού Μυροδάφνη και περίπου 1,3 km βόρεια του οικισμού Αγία Τριάδα. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εθνική οδό Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια ακολουθείται τοπική ασφαλτοστρωμένη οδός μήκους 6 km περίπου η οποία καταλήγει στο προτεινόμενο γήπεδο. Η περιοχή καλύπτεται από θαμνώδη και σκληροφυλλική βλάστηση η οποία αποκρύπτει τη θέση από την εγγύς περιοχή και το οδικό δίκτυο, ενώ ανά τμήματα χαρακτηρίζεται από αραιή βλάστηση. Το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 500 m έως 540 m. Παρουσιάζει ομαλές κλίσεις κατάλληλες για τα υπό μελέτη έργα. Τέλος, επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται πλησίον του άξονα της Ιόνιας Οδού και δυτικά αυτού σύμφωνα με το Βασικό Σχεδιασμό για το έργο της Ιόνιας Οδού.
  • Θέση «Λατομείο Μακρυβούνι» : Γήπεδο έκτασης περίπου 350 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Δωδώνης, ανατολικά της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων και ανατολικά των οικισμών Πέρδικα και Βασαίικα και βορειανατολικά του οικισμού Μυροδάφνη. Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο περιλαμβάνει υφιστάμενο λατομείο/ χώρο εξόρυξης αδρανών υλικών και εντοπίζεται περίπου 500 m ανατολικά του οικισμού Βασαίικα και περίπου 800 m βορειοανατολικά του οικισμού Μυροδάφνη. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εθνική οδό Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια ακολουθείται τοπική ασφαλτοστρωμένη οδός μήκους 3 km περίπου η οποία καταλήγει στο προτεινόμενο γήπεδο. Ακόμα, το προτεινόμενο γήπεδο οριοθετείται στα ανατολικά από τον ορεινό όγκο «Μακρυβούνι» ο οποίος το απομονώνει και το αποκρύπτει από τις περιοχές που βρίσκονται ανατολικότερα. Το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 645 m έως 770 m. Τέλος, επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται πλησίον του άξονα της Ιόνιας Οδού και ανατολικά αυτού σύμφωνα με το Βασικό Σχεδιασμό για το έργο της Ιόνιας Οδού.

 Εντός του νέου Δήμου Ζίτσας:

  • Θέση «ΒΙ.ΠΕ, Ιωαννίνων» : Η ΒΙΠΕ Ιωαννίνων βρίσκεται ΒΔ της πόλης των Ιωαννίνων, μεταξύ των οικισμών Ροδοτοπίου, Γαρδικίου και Ζωοδόχου. Έχει πρόσβαση στην Εθνική οδό Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, ενώ η Εγνατία απέχει περίπου 16 km από τη ΒΙΠΕ. Ακόμα, σύμφωνα με το Βασικό Σχεδιασμό για το έργο της Ιόνιας Οδού, προβλέπεται ο  άξονας της Ιόνιας Οδού να καταλήγει στο νότιο όριο της ΒΙΠΕ. Tα βιομηχανικά - βιοτεχνικά οικόπεδα της ΒΙΠΕ έχουν έκταση 1.440 στρέμματα. Η ΒΙΠΕ διαθέτει έργα υποδομής σε όλη σχεδόν την έκτασή της που περιλαμβάνουν : δίκτυο ύδρευσης και γεωτρήσεις εντός της ΒΙΠΕ που συνδέονται με δεξαμενή, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων καθώς και οδοποιία.

 Εντός του νέου Δήμου Ζηρού:

  • Θέση «Αμυγδαλιά» : Γήπεδο έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Ζηρού δυτικά της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων. Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Ζερβό σε απόσταση περίπου 750 m, ενώ παρεμβάλλναι οι ορεινοί όγκοι «Λυμπούση» και «Κονέκια» ενδιάμεσα. Βορειοδυτικά του προτεινόμενου γηπέδου σε απόσταση περίπου 1Km με παρεμβολή του ορεινού όγκου «Κονέκια» βρίσκεται ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι. Το γήπεδο προσεγγίζεται μέσω της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια ακολουθείται διασταυρούμενη τοπική οδός, τσιμεντοστρωμένη ή χωμάτινη ανά τμήματα, μήκους 4 km περίπου η οποία καταλήγει στο προτεινόμενο γήπεδο. Η υφιστάμενη τοπική οδός παρουσιάζει μεγάλες κλίσεις και κρίνεται ότι απαιτούνται εκτενή έργα διεύρυνσης και διαμορφώσεων και ενδεχομένως τροποποίηση της χάραξης. Το προτεινόμενο γήπεδο εκτείνεται σε περιοχή απομακρυσμένη, πλήρως απομονωμένη και αθέατη, έχει τη μορφή λεκάνης που περιβάλλεται από ορεινούς όγκους. Γενικά, η περιοχή καλύπτεται από θαμνώδη και σκληροφυλλική βλάστηση ενώ ανά τμήματα χαρακτηρίζεται από αραιή έως πλήρη απουσία βλάστησης. Το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 520 m έως 635 m.
  • Θέση «Θησαυρός» : Γήπεδο έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Ζηρού δυτικά της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων. Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται νοτιοανατολικά του οικισμού Ζερβό σε απόσταση περίπου 1,7 km και ανατολικά του οικισμού Γαλατά σε απόσταση περίπου 1,5 km. Το γήπεδο προσεγγίζεται μέσω της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια ακολουθείται διασταυρούμενη τοπική οδός, τσιμεντοστρωμένη ή χωμάτινη ανά τμήματα, μήκους 4 km περίπου η οποία καταλήγει στο προτεινόμενο γήπεδο. Η υφιστάμενη τοπική οδός παρουσιάζει μεγάλες κλίσεις και κρίνεται ότι απαιτούνται εκτενή έργα διεύρυνσης και διαμορφώσεων και ενδεχομένως τροποποίηση της χάραξης. Το προτεινόμενο γήπεδο εκτείνεται σε περιοχή απομακρυσμένη, πλήρως απομονωμένη και αθέατη, έχει τη μορφή λεκάνης που περιβάλλεται από ορεινούς όγκους. Γενικά, η περιοχή καλύπτεται από θαμνώδη και σκληροφυλλική βλάστηση ενώ ανά τμήματα χαρακτηρίζεται από αραιή έως πλήρη απουσία βλάστησης. Το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 425 m έως 520 m.

Εντός του νέου Δήμου Ιωαννιτών (νέες θέσεις):

  • Θέση «Μέγα Τσούκα 1» : Γήπεδο  έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Ιωαννιτών, βόρεια της Εγνατίας Οδού και στη βορειοανατολική πλαγιά του όρους «Μεγ. Τσούκα» σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 940 m έως 1.000 m.  Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται βορειοανατολικά του οικισμού Κωστάνιανη σε απόσταση περίπου 1,6 km και νοτιοδυτικά του οικισμού Ασβεστοχώρι σε απόσταση περίπου 2 km. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εγνατία Οδό και στη συνέχεια ακολουθείται τοπική χωμάτινη οδός.
  • Θέση «Μέγα Τσούκα 2» : Γήπεδο  έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Ιωαννιτών, βόρεια της Εγνατίας Οδού και στη βορειοανατολική πλαγιά του όρους «Μεγ. Τσούκα» σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 970 m έως 1.000 m. Ειδικότερα, το προτεινόμενο γήπεδο εντοπίζεται βορειοανατολικά του οικισμού Κωστάνιανη σε απόσταση περίπου 1,6 km και νοτιοδυτικά του οικισμού Ασβεστοχώρι σε απόσταση περίπου 2 km. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εγνατία Οδό και στη συνέχεια ακολουθείται τοπική χωμάτινη οδός.
  • Θέση «Μέγα Τσούκα 3» : Γήπεδο , έκτασης περίπου 150 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Εγνατίας Οδού, στα όρια του νέου Δήμου Ιωαννιτών με το νέο Δήμο  Δωδώνης και νοτιοδυτικά του οικισμού Κοσμηρά, στους πρόποδες του όρους Μ. Τσούκα και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 920 m έως 1.000 m. Το προτεινόμενο γήπεδο προσεγγίζεται από την Εγνατία Οδό (κόμβο Δωδώνης) και στη συνέχεια ακολουθείται τοπική χωμάτινη οδός περίπου 3,5km.