Sidebar

22
Σαβ, Ιουν

Untitled document

Έργο πνοής που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών  των Ιωαννίνων με την ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον συγκοινωνιακών υποδομών χαρακτήρισε το ΤΡΑΜ η Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου –Μπάστα στην τοποθέτησή της κατά την παρουσίαση από τους μελετητές της Β’ φάσης της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του μέσου σταθερής τροχιάς.

4.5_TRAM_CustomΌπως είναι γνωστό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου εκπονείται η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας μέσου σταθερής τροχιάς ΤΡΑΜ στα Ιωάννινα. Η Μελέτη χωρίζεται σε τρείς φάσεις:

 • ΦΑΣΗ Ι : Υφιστάμενη Κατάσταση - Εκτιμήσεις Αναγκών και Προοπτικές
 • ΦΑΣΗ ΙΙ : Διαμόρφωση, Ανάλυση και Αξιολόγηση Χαράξεων
 • ΦΑΣΗ ΙΙΙ : Πολυκριτηριακή Ανάλυση - Περιγραφή και Τεκμηρίωση Βέλτιστης Λύσης

Στο πλαίσιο αυτό το πρωί της Τετάρτης (4/5/11), η Γενική Γραμματέας, με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου  και τους μελετητές παρουσίασαν τη Β΄ φάση της μελέτηςσε φορείς των Ιωαννίνων.

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου, άνοιξε με τοποθέτησή της η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία μεταξύ άλλων επεσήμανε πως τόσο για την ίδια όσο και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες η δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών συγκοινωνιακών υποδομών αποτελεί σημείο κομβικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και για την οικονομία του τόπου η οποία θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής.

«Έχουμε μπροστά μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων συγκοινωνιακών υποδομών, φιλικών προς το περιβάλλον, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για του πολίτες και την οικονομία της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Γεωργακοπούλου-Μπάστα και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως το Δήμο Ιωαννιτών να αξιοποιήσει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα JESSICA- για το οποίο έχουν δεσμευθεί από το ΠΕΠ Ηπείρου 15εκατ. ευρώ- για έργα βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης.

 

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ακολούθησε από τους μελετητές η παρουσίαση της Β΄φάσης της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του μέσου σταθερής τραχιάς ΤΡΑΜ.Τα κύρια σημεία της παρουσίασης είναι:

 

Αντικείμενο του Έργου είναι:

 • Η εξέταση της σκοπιμότητας ανάπτυξης γραμμών Τραμ στην πόλη των Ιωαννίνων
 • Η διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων διέλευσης γραμμής (ή γραμμών) τραμ στην πόλη των Ιωαννίνων
 • Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση της λύσης.

 

Οι Πόλοι Μετακινήσεων που λήφθηκαν υπ’ όψη είναι:

 • Κέντρο Πόλης
 • ΚΤΕΛ
 • ΔΔ Ανατολής
 • Αεροδρόμιο
 • Πανεπιστημιούπολη – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Τ.Ε.Ι.
 • Γ. Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα»

Εναλλακτικές Διαδρομές:

Κλάδοι εναλλακτικών διαδρομών:

 • Κέντρο - Τ.Ε.Ι.– Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Πανεπιστήμιο  – (Πεδινή)
 • Κέντρο – Ανατολή – (Κατσικάς)
 • Κέντρο – Αεροδρόμιο – (Ελεούσα) – (Β.Ι.Π.Ε.) - (Πέραμα)
 • Κέντρο – Νοσοκομείο Χατζηκώστα

Διαμόρφωση έξι εναλλακτικών χαράξεων με βάση τους κλάδους

 

Μελετήθηκαν Κυκλοφοριακές Επιπτώσεις:

Δείκτες αξιολόγησης κυκλοφοριακών επιπτώσεων

 • Μέσος συνολικός φόρτος των δύο κατευθύνσεων συνδέσμου του δικτύου.
 • Μέσος χρόνος διάνυσης συνδέσμου ανά κατεύθυνση (σε min).
 • Μέσος λόγος φόρτου προς χωρητικότητα ανά κατεύθυνση συνδέσμου του δικτύου.
 • Συνολικό αριθμός οχηματοχιλιομέτρων του δικτύου
 • Συνολικός αριθμός οχηματοωρών του δικτύου

Εξέταση δύο σεναρίων ζήτησης

 • Καμία επίπτωση στη ζήτηση χρήσης ΙΧ (ΔΠ)
 • Επίπτωση στη χρήση ζήτησης ΙΧ (ΕΠ)

Περιορισμός κυκλοφορίας ΙΧ 5%- 20% κατά περίπτωση

Συμπεράσματα:

 • Κρίσιμη η μετατόπιση μετακινούμενων από ΙΧ προς το ΤΡΑΜ.
 • Μετατόπιση της τάξης του 5%-20% προς το ΤΡΑΜ

Ουσιαστική βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη παρά τον τοπικό περιορισμό της χωρητικότητας του δικτύου.

 • Αντικατάσταση τμήματος λεωφορειακών γραμμών και συμπλήρωση τμήματος δικτύου ΤΡΑΜ από νέες λεωφορειακές γραμμές.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

 • Μεγαλύτερο πλεονέκτημα έχουν οι διαδρομές που συνδυάζουν διπλή γραμμή στο οδικό δίκτυο που περιβάλλει το κέντρο, με μονή γραμμή για τη διέλευση από το κέντρο.

•         μεγαλύτερα μήκη διαδρομών, σε σχέση με τις αντίστοιχες διπλής γραμμής,

•         δυνατότητες μεγαλύτερης αφομοίωσης της χάραξης στο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης.

Ζήτηση για μετακινήσεις:

 • Οι εναλλακτικές προτάσεις που κινούνται στον άξονα Κέντρο-Πανεπιστήμιο συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία.

•         Η διέλευση του ΤΡΑΜ από το κέντρο έλκει μετακινήσεις. Η κίνηση προς το νότο και το Πανεπιστήμιο έλκει επίσης μετακινήσεις.

Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις :

 • αναμένεται να είναι σημαντικές κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του ΤΡΑΜ.
 • Οι χαράξεις που κάνουν συνδυασμένη χρήση μονής γραμμής στο κέντρο και διπλής γραμμής περιφερειακά, συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

•         Οι επιπτώσεις μετριάζονται με τη χρήση τυπικών διατομών μικρού πλάτους στο Κέντρο της Πόλης (μονή γραμμή), αλλά και τυπικές διατομές μεγαλύτερου πλάτους (διπλή γραμμή) περιφερειακά του Κέντρου.

•         Διερεύνηση ενός συνδυασμένου συστήματος διαχείρισης μεταφορών και κυκλοφορίας, που θα έχει ως στόχο την αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧΕ με ταυτόχρονη χρήση του δικτύου ΜΜΜ.

 

Η χάραξη που πληροί με τον βέλτιστο τρόπο τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ως προαπαιτούμενες για την ανάπτυξη του τραμ στα Ιωάννινα είναι η Εναλλακτική Χάραξη Β, η οποία στην επόμενη φάση θα εξεταστεί ως προς την οικονομική της βιωσιμότητα:

Η χάραξη αυτή συνδέει το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο νότο με το κέντρο και το αεροδρόμιο, καθώς και την Ελεούσα, τη ΒΙ.ΠΕ. και το Πέραμα σε μία πιθανή επέκταση. Κινείται σε γραμμή διπλής κατεύθυνσης επί της Λ. Νιάρχου, σε τμήματος του Περιφερειακού των Ιωαννίνων  και την Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων συναντά τη Λ. Δωδώνης και εισέρχεται στο κέντρο της πόλης από τη Λ. Δωδώνης έως την Πλατεία Πύρρου, όπου και τερματίζεται η γραμμή διπλής κατεύθυνσης. Σε μονή γραμμή πλέον η χάραξη συνεχίζει την οδό Αβέρωφ και αποκλίνει από αυτή επί της οδού Κουντουριώτου. Η μονή γραμμή συνεχίζεται επί της Γεωργ. Παπανδρέου μέχρι το ύψος της Βορείου Ηπείρου. Στη συνέχεια και σε γραμμή διπλής πλέον κατεύθυνσης συνεχίζει την πορεία της προς το αεροδρόμιο – Ελεούσα ή Πέραμα αντίστοιχα. Η επιστροφή προς την πόλη συνδέεται με τη χρήση της Λ. Βορείου Ηπείρου, μέσω της οποίας και σε μονή γραμμή επίσης συναντά την οδό Βηλαρά και συνεχίζει τις οδούς Αρ. Βαλαωρίτου και 28ης Οκτωβρίου μέχρι το σημείο τομής με τη διπλή γραμμή στο ύψος της πλατείας Πύρρου.

Η  διαδρομή αυτή περιλαμβάνει περίπου 13,5 χλμ. χάραξης γραμμής που αναλύονται σε 4 χλμ. περίπου μονής γραμμής και 9,5 χλμ. περίπου διπλής γραμμής.