Sidebar

24
Παρ, Μάι

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ήπειρο καθώς στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επίβλεψης και παραλαβής της μελέτης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης(31/5/11) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας τα μέλη της Επιτροπής μετά από ομόφωνες αποφάσεις ζήτησαν από τον ανάδοχο μελετητή, εντός των επόμενων 15 ημερών, να ολοκληρώσει το φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με προτεινόμενη θέση χωροθέτησης  το Λατομείο Εγνατίας. 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης και στο πλαίσιο εκπόνησης της ΠΠΕ (προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) ο ανάδοχος μελετητής, παρουσίασε  στα μέλη της Επιτροπής τα κριτήρια αξιολόγησης  των θέσεων και τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης για τις εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ήπειρο.

Οι αρχικώς προτεινόμενες εναλλακτικές θέσεις  για τις οποίες  θα γινόταν στο πλαίσιο εκπόνησης της ΠΠΕ, συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη ήταν:

Α. θέση «Λατομείο Εγνατίας» με 1 Γήπεδο, στο Δήμο Δωδώνης

Β.  θέση «Μέγα Τσούκα» με 3 Γήπεδα στο Δήμο Ιωαννιτών

Γ.  θέση «Καστρί» με 2 Γήπεδα στο Δήμο Δωδώνης

Δ. θέση «Λατομείο Μακρυβούνι» με 1 Γήπεδο στο Δήμο Δωδώνης

Ε.  θέση «Αμυγδαλιά» με 1 Γήπεδο στο Δήμο Ζηρού

ΣΤ. θέση «Θησαυρός» με 1 Γήπεδο στο Δήμο Ζηρού

Η.  θέση ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με 1 Γήπεδο, στο Δήμο Ζίτσας

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία , η οποία είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής,  για τις προαναφερόμενες θέσεις ζητήθηκε προκαταρτική  γνωμοδότηση από την δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ηπείρου, από τα αρμόδια Δασαρχεία και τις  Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Μετά τις απαντήσεις των υπηρεσιών, αποκλείστηκαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης:

§  Τα Γήπεδα 1 και 2 στην θέση Μέγα Τσούκα απορρίφθηκαν διότι αποτελούν τμήματα ευρύτερης έκτασης που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, με την με αριθ. 3595/09-11-99 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Ηπείρου και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. 931/30-12- 1999 τεύχος Δ'.

§  Τα Γήπεδα 1 και 2 στην θέση Καστρί απορρίφθηκαν λόγω αρνητικής προκαταρτικής γνωμοδότησης από την IB' Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, καθώς βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο όπου υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένη κατοίκηση.

 

Οι τελικώς προτεινόμενες εναλλακτικές θέσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν  για τη χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ήπειρο είναι:

§  Το Γήπεδο 3 στην θέση «Μέγα Τσούκα» του Δήμου Ιωαννίνων

§  Το Γήπεδο στην θέση «Λατομείο Εγνατίας» του Δήμου Δωδώνης

§  Το Γήπεδο στην θέση «Λατομείο Μακρυβούνι» του Δήμου Δωδώνης

§   Το Γήπεδο στην θέση «Θησαυρός» του Δήμου Ζηρού

§  Το Γήπεδο στην θέση «Αμυγδαλιά» του Δήμου Ζηρού

§  Η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας

 

Τα κριτήρια  αξιολόγησης βασίστηκαν σε εξειδικεύσεις των κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων που περιγράφονται στην ΚΥΑ 114218/1997, αλλά και στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και αποτελούν τέσσερις  διακριτές ομάδες οι οποίες είναι: γεωλογικά , περιβαλλοντικά,  χωροταξικά και οικονομικά  - λειτουργικά κριτήρια

Σύμφωνα με την τεχνική εισήγηση του  μελετητή προς τα μέλη της Επιτροπής, η εφαρμογή των κριτηρίων  στο πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης και αξιολόγησης ως προς την καταλληλότερη θέση για την χωροθέτηση εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, κατέληξε στην ακόλουθη κατάταξη: Πρώτη θέση  το Λατομείο Εγνατίας, δεύτερη  η Μέγα Τσούκα, ενώ στη τρίτη θέση  κατατάσσεται η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

Τα μέλη της επιτροπής αναγνωρίζοντας την επιστημονική αρτιότητα της μελέτης, μετά από εισήγηση του προέδρου της Θανάση Μανταλόβα και αφού προηγήθηκε ένας εποικοδομητικός και γόνιμος διάλογος, ομόφωνα αποδέχτηκαν το  περιεχόμενο της τεχνικής εισήγησης του ανάδοχου μελετητή τόσο ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, όσο και ως προς την κατάταξη των θέσεων που προέκυψε  μετά την εφαρμογή αυτών, στο πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης και αξιολόγησης.

Εξέφρασαν παράλληλα – μετά από πρόταση του κ. Γιαννούλη, Δήμαρχου Νικολάου Σκουφά και Προέδρου του ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχ. Ενότητας  - την ομοθυμία τους για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής στο  σύνολο της Ηπείρου,  όσον αφορά όχι μόνο το λειτουργικό κόστος  της μονάδας, αλλά και την μεταφορά των απορριμμάτων από τους σταθμούς μεταφόρτωσης, προκειμένου να μην υπάρξουν αδικίες για περιοχές που τοποθετούνται μακρύτερα από την προτεινόμενη θέση χωροθέτησης της μονάδας. 

Τα μέλη της επιτροπής  καλούν ταυτόχρονα τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν παράλληλα  με τη χωροθέτηση της μονάδας και τη χωροθέτηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, προκειμένου να καταστεί αποδοτικότερο και λειτουργικότερο το σύστημα ενιαίας διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο. 

Έτσι, καταλήγοντας τα μέλη της επιτροπής έδωσαν εντολή στον ανάδοχο μελετητή, εντός των επόμενων 15 ημερών, να ολοκληρώσει το φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με προτεινόμενη θέση χωροθέτησης  το Λατομείο Εγνατίας.  

Το προτεινόμενο Γήπεδο καταλαμβάνει έκταση  περίπου 140 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο νέο Δ. Δωδώνης, βόρεια της Εγνατίας Οδού, νοτιοανατολικά του οικισμού Ελευθεροχώρι, ενώ απέχει  από τον κόμβο «Τύρια» περίπου 3  Km . Το προτεινόμενο γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 515 m έως 560 m. Από το προτεινόμενο γήπεδο κατά την ανάπτυξη της μονάδας θα εξαιρεθούν περίπου 30 στρ., γιατί σύμφωνα με την προκαταρκτική γνωμοδότηση του Δασαρχείου είναι δάσος.

Να σημειωθεί τέλος, πως μετά  την ολοκλήρωση της  ΠΠΕ,  θα ακολουθήσει η διαδικασία της κατάθεσης  στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της Π.Π.Ε.Α.