Sidebar

13
Πεμ, Ιουν

Η αξιοποίηση του μεγάλου χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο σε δράσεις και έργα που θα αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στους πολίτες και τον τόπο ήταν μια από τις βασικές προτεραιότητες που έθεσε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα με την ανάληψη των καθηκόντων της στην Ήπειρο και μετέπειτα στη Δυτική Μακεδονία.

31.6.11_poreia_pepΗ εποικοδομητική συνεργασία που ανέπτυξε με το σύνολο των φορέων των δύο Περιφερειών, όσο και η προσπάθεια που κατέβαλαν τα στελέχη των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών –γεγονός που η Γενική Γραμματέας εξήρε κατά την επίσκεψή της στα γραφεία της Ε.Δ.Α στα Ιωάννινα το πρωί της Πέμπτης στο πλαίσιο των επαφών που είχε με τους Δ/ντες και του υπαλλήλους των υπηρεσιών που μεταφέρονται στις αιρετές Περιφέρειες- είχαν ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πόροι των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για δράσεις που αποφέρουν καθημερινά προστιθέμενο αναπτυξιακό όφελος, προωθώντας τη δημιουργία υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την τόνωση των τοπικών οικονομιών.

Έτσι σήμερα, με την μετάβαση των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών στις αιρετές Περιφέρειες (όπως ορίζει η διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη») αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στους Περιφερειάρχες για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.

Σε μια περίοδο κρίσης όπου το ΕΣΠΑ αποτελεί το πιο δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε να επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης των προγραμμάτων γεγονός που αποδεικνύεται και από τους δείκτες και τους αριθμούς.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, ανέρχεται στο ποσό των 712.095.471 ευρώ. Από αυτά, τα 332,3εκ. ευρώ αφορούν την Ήπειρο και τα 379.795.471 ευρώ τη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα το Π.Ε.Π. Ηπείρου έχει ξεπεράσει το 100% της ενεργοποίησής του καθώς σε ποσοστό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των έργων, η οποία και συγχρηματοδοτείται   οι εντάξεις ανέρχονται σε 107,25%, οι συμβάσεις των έργων σε 50,26% και οι πληρωμές σε 20,8%. Να σημειωθεί ότι το Π.Ε.Π. Ηπείρου ξεκίνησε με 420 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ από τα οποία τα 332,3εκ. ευρώ αφορούν έργα και τα υπόλοιπα είναι προγράμματα μέσω τραπεζών για ιδιωτικές επενδύσεις με ξεχωριστή διαχείριση και όχι από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Η Γενική Γραμματέας κατά την επίσκεψή της στα γραφεία της ΕΔΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία του προγράμματος και ευχαρίστησε τα στελέχη της για τη συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλαν αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους. «Καταφέραμε πολλά χάρη και στη δική σας προσπάθεια», είπε απευθυνόμενη προς την προϊσταμένη Ελένη Ρόκκου και τα στελέχη της Διαχειριστικής και πρόσθεσε: «η ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων θεωρείται ήδη γεγονός, ενώ οι σημερινοί βελτιωμένοι δείκτες αναπτυξιακών επιδόσεων αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για το μέλλον. Παραλάβαμε το 2009 ένα πρόγραμμα με ποσοστό απορροφητικότητα που άγγιζε το 3,2% και σήμερα βρίσκεται στο 27,46%, ποσοστό που αποτελεί πάνω από το μέσο όρο της χώρας».

Σε ότι αφορά το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίαςσε ποσοστό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των έργων, η οποία και συγχρηματοδοτείται, οι εντάξεις ανέρχονται σε 54,78%, οι συμβάσεις των έργων σε 28,75% και οι πληρωμές σε 22,24%. «Δεν θέλουμε να ισχυριστούμε, ότι μέσα σε έξι μήνες κάναμε τα πάντα, όμως οι φορείς , οι πολίτες της περιοχής, και κυρίως οι αριθμοί και οι δέκτες μας αναγνωρίζουν, ότι πραγματοποιήσαμε σημαντικότατη πρόοδο» επεσήμανε η Γενική Γραμματέας σχολιάζοντας τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Να σημειωθεί, πως εκτός από τα παραπάνω ποσά του Π.Ε.Π. στο Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζεται η έδρα Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν έργα ύψους 20.212.886,18 ευρώ , ποσοστό 67,38% επί του εκχωρημένου στην ΕΔΑ ποσού των 30εκ. ευρώ.