Sidebar

16
Κυρ, Ιουν

Η ομαλή μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης όπως ορίζεται από τη μεταρρυθμιστική τομή του «Καλλικράτη» αποτέλεσε κύριο μέλημα για τη  Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα η οποία υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική δούλεψε για την ισόρροπη ανάπτυξη και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως είναι γνωστό με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» ουσιαστικές αρμοδιότητες του κράτους με αναπτυξιακό χαρακτήρα μεταφέρονται στις Αιρετές Περιφέρειες. Οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (Δ.Ι.Σ.Α.), της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.), της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) μεταβιβάζονται στον Περιφερειάρχη.

Έτσι  μέχρι και λίγο πριν εκπνεύσει το μεταβατικό στάδιο (1 Ιουλίου 2011) για την μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις Αιρετές Περιφέρειες η Γενική Γραμματέας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξοικονόμηση και εξασφάλιση πόρων καθώς και την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών που μεταβιβάζονται ώστε να αφήσει σημαντική παρακαταθήκη στους Περιφερειάρχες και να μην υπάρξει κενό λειτουργίας που θα δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό από την ανάληψη των καθηκόντων της(1η Ιανουαρίου 2011) μέχρι σήμερα προχώρησε στην ένταξη έργων για τη Δυτική Μακεδονία στο ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 25,3 εκ. ευρώ που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους ίδιους και τον τόπο. Ταυτόχρονα, αφήνει ένα μεγάλο αριθμό ώριμων προτάσεων που ξεπερνούν τα 35εκ. ευρώ οι οποίες έχουν κατατεθεί και βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης από την ΕΔΑ και θα πρέπει πλέον να ενταχθούν από τον αιρετό Περιφερειάρχη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση υλοποίησης του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας γεγονός που αποδεικνύουν και τα τελευταία στοιχεία καθώς οι απορροφήσεις του προγράμματος άγγιξαν τα 84,4εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, σήμερα σε ποσοστό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των έργων, η οποία και συγχρηματοδοτείται,  οι εντάξεις ανέρχονται σε 54,78%, οι συμβάσεις των έργων σε 28,75% και οι πληρωμές σε 22,24%. «Δεν θέλουμε να ισχυριστούμε, ότι μέσα σε έξι μήνες κάναμε τα πάντα, όμως οι φορείς , οι πολίτες της περιοχής, και κυρίως οι αριθμοί και οι δείκτες μας αναγνωρίζουν, ότι δουλέψαμε με μοναδικό στόχο  την ανάπτυξη του τόπου» επεσήμανε η Γενική Γραμματέας δίνοντας τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Να σημειωθεί, πως εκτός από τα παραπάνω ποσά του Π.Ε.Π. στο Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζεται η έδρα Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν έργα ύψους 20.212.886,18 ευρώ , ποσοστό 67,38% επί του εκχωρημένου στην ΕΔΑ ποσού των 30εκ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχουν ενταχθεί σημαντικές μελέτες για έργα που θα συμβάλουν στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής, τα οποία για το τρέχον έτος, φθάνουν τα 10.9εκ. ευρώ. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση των Συλλογικών Αποφάσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε ό,τι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες φτάνει για το τρέχον έτος συνολικά τα 4.6 εκ. ευρώ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος “Πίνδος”, χρηματοδοτήθηκαν μέσα στο 2011, έργα συνολικού ύψους 2.9 εκ. ευρώ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί του προγράμματος “Πίνδος” που βρίσκονταν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην αναθέρμανση της περιφερειακής οικονομίας και την ενίσχυση της ρευστότητας τόσο μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, όσο και μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης μέσω των οποίων προωθήθηκαν οι υπόλοιπες ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και έργα που βελτιώνουν τις υποδομές στους Συνοριακούς Σταθμούς Τελωνεία ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως πρόσφατα η Γενική Γραμματέας ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου υπέγραψε την έγκριση ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης σιδηροιστού με σημαία στο συνοριακό σταθμό Νίκης. Υπενθυμίζεται πως τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του Συνοριακού Σταθμού που αποτελεί σημαντική δίοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες είχε εγκαινιάσει ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς τον περασμένο Μάρτιο.

Η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση υλοποιώντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις αξιοποίησε με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο όλα τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία, θέτοντας στην περιοχή τις βάσεις που θα επιτρέψουν την ενίσχυση του περιφερειακού παραγωγικού  συστήματος, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα διασφαλίσουν τη κοινωνική συνοχή και θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.