Sidebar

16
Τρι, Ιουλ

Το οξυμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο ήταν ένα από τα χρονίζοντα ζητήματα που κλήθηκε να δώσει άμεσα λύσεις η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα με την ανάληψη των καθηκόντων της το Δεκέμβριο του 2009.

Η κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό που είχε μπλοκάρει λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, η λειτουργία δεκάδων ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ σε όλη την Ήπειρο με κυρίαρχη τη χωματερή στη Δουρούτη του Δήμου Ιωαννιτών και μια σειρά άλλων ζητημάτων κατέτασσαν την Ήπειρο στην τελευταία θέση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ε.Ε. στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Άμεσα λοιπόν και χωρίς υπαναχωρήσεις έπρεπε να υλοποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ώστε να εναρμονιστεί η Ήπειρος με τις Κοινοτικές Οδηγίες και Νομοθεσίες για το περιβάλλον και ταυτόχρονα να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της επιβολής  Κοινοτικών προστίμων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματέας έχοντας διαρκή συνεργασία και διαβούλευση  με τους κατοίκους του Ελληνικού που αντιδρούσαν στο ΧΥΤΑ, τους προέδρους των τεσσάρων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΦΟΔΣΑ) τους τοπικούς φορείς και τους αυτοδιοικητικούς της Ηπείρου προχώρησε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ (κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, αποκατάσταση των ΧΑΔΑ) και τη διεκδίκηση ενός εργοστάσιου για τη διαχείριση των απορριμμάτων το οποίο χωροθετείται το προσεχές διάστημα.

 Ο ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Στο τελικό στάδιο και λίγο πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας παραδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση το ΧΥΤΑ του Ελληνικό στην Αιρετή Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) που είναι και η επιβλέπουσα αρχή, το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισμού 13,5εκ. ευρώ  έχει ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας που έληξε στις 31/3/11. Ενώ η έναρξη της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα καθώς καθυστερεί η έκδοση της πιλοτικής άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια Ηπείρου αφού απαιτήθηκαν πρόσθετα μέτρα πυρασφάλειας τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Η Γενική Γραμματέας ανέθεσε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) την περιμετρική πυροπροστασία του ΧΥΤΑ. Τα έργα πυροπροστασίας σύμφωνα με τη Δ.Ε.Κ.Ε. υλοποιούνται ήδη και θα ολοκληρωθούν την προσεχή εβδομάδα.

«Με το ΧΥΤΑ στο Ελληνικό είχαμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη δρομολογημένη κατάσταση που δεν είχε την κοινωνική αποδοχή. Μέσα από το διάλογο, χωρίς παλινδρομήσεις  και με ξεκάθαρες κουβέντες καταφέραμε και παραδίδουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο έργο σύμφωνα με τους κανόνες της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας που μαζί με τα άλλα που έχουμε δρομολογήσει θα δώσει λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Παράλληλα να σημειωθεί πως ήδη έχει δημοπρατηθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Δουρούτης προϋπολογισμού 7,8εκ.ευρώ με τελικό δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και ταυτόχρονα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης και των εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στην υπόλοιπη Ήπειρο. Ταυτόχρονα, μπαίνει στην τελική ευθεία η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ήπειρο καθώς ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο μελετητή και παραδόθηκε στην Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής ο φάκελος της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. «Η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων είναι αίτημα των πολιτών. Και το αίτημα αυτό οφείλουμε να το αφουγκραστούμε και να το απαντήσουμε αποτελεσματικά όλοι. Γι’ αυτό εργαστήκαμε μέχρι σήμερα και πιστεύουμε πως το ίδιο θα συνεχίσουν να κάνουν και οι αυτοδιοικητικοί στα χέρια των οποίων περνά τώρα η διαχείριση των απορριμμάτων», επισημαίνει  η Γενική Γραμματέας.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Π.Ε.

Στην οριστική παραλαβή του τεύχους της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων  Ηπείρου, προέβη  η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης «Χωροθέτηση Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων», ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το  έργο της.

Τα μέλη της επιτροπής στην προτελευταία τους συνεδρίαση, στις 31 Μαΐου 2011 είχαν αποδεχθεί ομόφωνα το περιεχόμενο της τεχνικής εισήγησης του ανάδοχου-μελετητή τόσο ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, όσο και ως προς την κατάταξη των θέσεων που προέκυψε μετά την εφαρμογή αυτών, στο πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης και αξιολόγησης και είχε δώσει εντολή στον ανάδοχο μελετητή, εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονταν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να ολοκληρώσει το φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με προτεινόμενη θέση χωροθέτησης το Λατομείο Εγνατίας.

Ο ανάδοχος παρέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στα μέλη της Επιτροπής το τελικό τεύχος της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ήπειρο και τα μέλη της μετά από έλεγχο και εξέταση του την Τετάρτη 29 Μαΐου, προχώρησαν ομόφωνα στην οριστική παραλαβή του.

Επίσης η Επιτροπή Επίβλεψης της μελέτης αποφάσισε να εισηγηθεί προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου την παράταση της σύμβασης  με τον ανάδοχο έως τις 31 Οκτώβρη 2011, προκειμένου να υπάρχει  τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την έκδοση της Π.Π.Ε.Α, καθώς και για τη συμμετοχή σε ημερίδες – ενημερωτικές συναντήσεις που θα οργανώσει η Περιφέρεια για τη διαχείριση των ΑΣΑ στην Ήπειρο.

O Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Θανάσης Μανταλόβας, εκφράζοντας την ομόθυμη άποψη των μελών της, δήλωσε πως η Επιτροπή τίθεται στη διάθεση της Περιφέρειας Ηπείρου, στην αρμοδιότητα της οποίας περιέρχεται πλέον η ευθύνη ολοκλήρωσης της διαδικασίας «Χωροθέτηση Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων».

Να σημειωθεί πως με  την ολοκλήρωση της  Π.Π.Ε,  ακολουθεί η διαδικασία της κατάθεσης  στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της Π.Π.Ε.Α.