Sidebar

04
Κυρ, Ιουν

Τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και τις προτεραιότητες τόσο της κυβέρνησης όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην  ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής κοινωνικής πολιτικής, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους ρόλους της σύγχρονης γυναίκας, ανέπτυξε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα στην τοποθέτησή της στο τριήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά με θέμα: «Τα Κέντρα Στήριξης Γυναικών προωθούν την Καινοτομία στην Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν τον διαχωρισμό στην αγορά εργασίας, επηρεάζουν πολιτικές, προωθούν καλές πρακτικές».

14.9.ISOTHTA1Το συνέδριο που είναι και το τελικό του έργου WINNET 8 που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREGIVC και στο οποίο εταίροι από τη χώρα μας είναι, η πρώην κρατική Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Κέντρο Εργάνη,  ξεκίνησε τις εργασίες του το απόγευμα της Δευτέρας (12/9/11) στο πολιτιστικό κέντρο Άργους Ορεστικού. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Γενικός Δ/ντης της τεχνικής γραμματείας του INTERREGIVC, MichaelLamblin, ο Δήμαρχος του Alvdalen Σουηδία, Nils -Ake Norman, η εκπρόσωπος της Κομισιόν-Γενική Δ/νση Region, LisbetD. Letter, η πρόεδρος του πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών Έφη Μπέκου, η Γενική Δ/ντρια Συντονισμού της Γ.Γ. Ισότητας, Αναστασία Σωτηριάδου καθώς και εκπρόσωποι των οκτώ κρατών και των εννέα Περιφερειών που συμμετέχουν στο Έργο.

Τα συμπεράσματά του συνεδρίου θα συμβάλουν  στην ολοκλήρωση της κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και με τα αντίστοιχα Σχέδια Δράσης των άλλων εταίρων Περιφερειών θα συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμπεριληφθούν στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο μετά το 2020.

Στόχος του WINNET 8  είναι η βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο αναγνωρίζοντάς την ως σημαντικό παράγοντα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Το έργο θα αξιοποιήσει την εμπειρία των Κέντρων Στήριξης Γυναικών (WomenResourceCenters).

Κεντρικό εργαλείο εργασίας είναι η κατάρτιση «Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα», που κάθε μία από τις εννέα συμμετέχουσες περιφέρειες θα καταρτίσει, και τα οποία θα βασιστούν σε καλές πρακτικές από την ίδια ή οποιαδήποτε άλλη από τις συμμετέχουσες περιφέρειες.

Για το λόγο αυτό, στην Δυτική Μακεδονία, ήδη μέχρι σήμερα, έγινε μια σειρά ενεργειών, όπως η σύσταση της Πολυσύνθετης Ομάδας Δράσης, η επικοινωνία με ομάδες γυναικών, η διενέργεια μιας έρευνας σε γυναίκες-κλειδιά της Περιφέρειας. Οι ενέργειες αυτές επέτρεψαν στους εταίρους να κάνουν μια αρχική καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη Δυτική Μακεδονία και προσέφεραν ιδέες για νέες δράσεις στήριξής τους. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών και της ανοιχτής διαβούλευσης που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκε και το συνέδριο στην Καστοριά προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων ώστε να προχωρήσει η ολοκλήρωση  του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Στην τοποθέτησή της κατά την έναρξη του συνεδρίου η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, Έλληνες και ξένους συνέδρους αναφέρθηκε στη θέση της γυναίκας στην πολιτική. «Εμείς οι Γυναίκες, μέσα από τις θέσεις ευθύνης που διαχειριζόμαστε, έχουμε πιστοποιήσει, ότι διαθέτουμε τα προσόντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να ανταποκριθούμε επάξια στις πολλαπλές υποχρεώσεις της σύγχρονης ζωής, αλλά και να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στον αγώνα για κοινωνική ανάπτυξη και προκοπή στον τόπο. Αυτό κάνουμε και τούτες  τις δύσκολες ώρες για τη χώρα και  τον τόπο», ανέφερε η κα. Γεωργακοπούλου-Μπάστα επισημαίνοντας πως για την ελληνική κυβέρνηση η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε όλες τις πολιτικές που εφαρμόζει, αποτελεί μέρος του στόχου για μια πραγματικά ισότιμη και δίκαιη κοινωνία.

«Η Κυβέρνηση στηρίζει τον αγώνα που καταβάλλουμε να αντιμετωπίσουμε ως πρόκληση τη συμμετοχή μας, σε θέσεις κυβερνητικής και αυτοδιοικητικής ευθύνης, σε διοικητικά συμβούλια δημοτικών οργανισμών και διευθυντικών καθηκόντων στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα πλέον, είναι κοινή η διαπίστωση ότι η νέα αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Πολιτικής, της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, φέρει όλο και πιο έντονα το δικό μας, γυναικείο άρωμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματέας στάθηκε στα βήματα που στηρίζει και προωθεί καθημερινά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τα θέματα της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων, εργαζόμενη μεθοδικά για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για άντρες και γυναίκες, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, την κοινωνία και εν γένει στον πολιτικό στίβο,» υπογράμμισε και ζήτησε από όλους νε εργαστούν και να στηρίξουν με τον τρόπο τους την προσπάθεια για έμπρακτη ισοτιμία.