Sidebar

16
Κυρ, Ιουν

Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του υπ αρθμ. 4 /2010 Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου “SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που έχει προσαρτηθεί στην προκήρυξη είναι δεσμευτικό και οποιαδήποτε τροποποίησή του μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό τον υποψήφιο Ανάδοχο, ή επιδέχεται τροποποιήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής δεν είναι δεσμευτικό και σας παραπέμπουμε στα Κεφάλαια Β.5.1 – Εγγύηση Συμμετοχής και Γ.2.1 «Για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητα για τα περιεχόμενα της εγγυητικής.

Όσον αφορά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής (όρος της προκήρυξης) αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και τέλη είτε αυτό αναγράφεται είτε όχι στο σώμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τον πρώτο όρο της προκήρυξης ήτοι «Να έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών μετά τη λήξη των προσφορών».