Sidebar

30
Σαβ, Σεπ

Η Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων & κατάρτισης πινάκων για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας (ΣΟΧ 2/2020) ανακοινώνει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας και τον Πίνακα Απορριπτέων των υποψηφίων. Διοριστέοι είναι οι πρώτοι έξι (6) στην κατάταξη, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2020).

 

pdfΠίνακας κατάταξης ΣΟΧ 2-2020

pdfΠίνακας απορριπτέων

pdf1ο πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης ΣΟΧ 2-2020

 

Υποβολή ενστάσεων

Κατά των πινάκων της ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 30/12/2020.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.»