Sidebar

04
Κυρ, Ιουν

Στην Κοζάνη, την 21η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, στον 1ο όροφο (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), ενώπιον της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 105533/25-7-2019 (ΑΔΑ ΩΜ1ΗΟΡ1Γ-Ι1Γ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και την κατάρτιση των πινάκων για την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 και με αρ. πρωτ. 76532/30-5-2019 (ΑΔΑ ΩΡΙΙΟΡ1Γ-ΧΨΩ), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για να καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης μεταξύ τριών (3) υποψηφίων, κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (χειρωνάκτες/τριες) που ισοβαθμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, τα ονόματα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια, καλούνται εφόσον το επιθυμούν, να παραστούν στη διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας:

  1. Δούκας Γρηγόριος του Ευαγγέλου
  2. Δαλακιούρης Μηνάς του Κωνσταντίνου
  3. Κόκουρας Ιωάννης του Δημητρίου