Sidebar

04
Κυρ, Ιουν

Πρακτικό έγκρισης: A) Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας  Β) Πίνακα Διοριστέων Γ) Πίνακα Απορριπτέων της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων και κατάρτισης πινάκων για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με  σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και εκπαίδευσης Βλάστης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας της αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

pdfΠρακτικό

 

Υποβολή ενστάσεων

Κατά των πινάκων της ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από  24-8-2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.