Sidebar

30
Σαβ, Σεπ

Διακήρυξη συνοπτοκού διαγωνισμού: «Υλοποίησης των Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών».

Η Αν. Διευθύντρια Δασών Γρεβενών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Υλοποίησης των Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών» CPV: 45520000-8, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μίσθωση μηχανημάτων με το σύστημα προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 180907/28-11-2019 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Τεύχη Δημοπράτησης, (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο), από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από την κα. Βαρσάμη Αγορίτσα, τηλ. 2462353388, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

pdfΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Δασών Γρεβενών | Βαρσάμη Αγορίτσα, τηλ: 24623.53388