Sidebar

30
Τρι, Μάι

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου για την διαμόρφωση καταλλήλων συνθηκών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών Δημοσίων Δασών Περιβολίου-Αβδέλας Συμπλέγματος Κρανιάς – Μοναχιτίου – Κηπουρειού και Αγ. Θεοδώρων-Φελλίου-Δεσκάτης-Παλιουριάς-Κατάκαλης κλπ Ν. Γρεβενών – Μίσθωση μηχανημάτων» CPV: 45520000-8, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μίσθωση μηχανημάτων με το σύστημα προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 72739/29-6-2020 (ΑΔΑ: 6113ΟΡ1Γ-99Γ) Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 34.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020, και συγκεκριμένα της αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/32924/1004/02-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020».

  1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών την 21 – 07 – 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
  1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 140ΗΡ (ίππων) και άνω και φορτωτή με ιπποδύναμη 190ΗΡ (ίππων) και άνω.
  1. Μηχανήματα μεγαλύτερης ιπποδύναμης των ανωτέρω για φορτωτή, μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αλλά θα αξιολογηθούν με ιπποδύναμη ίση με τη μέγιστη προηγούμενα αναφερόμενη ιπποδύναμη. Οι επιπλέον ίπποι δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
  1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του προσφέρων και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ).
  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (552,00 €). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

Διακήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Τεύχη Δημοπράτησης, (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο), από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από την κα. Βαρσάμη Αγορίτσα, τηλ. 2462353388, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Βαρσάμη Αγορίτσα, τηλ.: 2462353388 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, στο Διοικητήριο Γρεβενών, Τέρμα Κ.Ταλιαδούρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.