Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας έχει έδρα τα Ιωάννινα και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του δημοσίου.

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και η αποκεντρωμένη δομή του στη Θεσσαλονίκη (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), είναι εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με αποστολή την επιμόρφωση τόσο των νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο, όσο και των ήδη υπηρετούντων στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, μέσω ειδικά σχεδιασμένων πιστοποιημένων προγραμμάτων. Οι επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝ.ΕΠ. ανασχεδιάστηκαν ριζικά ώστε να υποστηρίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά:

- Προγραμματισμός ΙΝ.ΕΠ.

- Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής

Προσοχή! Είναι απαραίτητο, πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος να έχει λάβει την έγκριση της υπηρεσίας του. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, 454 45, Ιωάννινα

τηλ: 26510 28088, fax: 26510 28055, email: gkassioumi@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας