Στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, fax, email ανά υπάλληλο) σε μορφή αρχείου .doc:

  τηλ: fax
e-mail:
Γραφείο Συντονιστή    
 

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

pdf(ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017)

26513.60300
26513.60301
24613.50116
24613.50117

26513.60304

24610.53343

 
Γενικές Διευθύνσεις (3):    

1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Γεωργάκη Γεωργία
Γενικός Δ/ντής Εσωτερικής Λειτουργίας
26513.60345
26513.60310

ggeorgaki@apdhp-dm.gov.gr

γραμματεία 26513 60306
2651360310
gdel@apdhp-dm.gov.gr 
Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (3ος όροφος)
26510 88120
2651088112

akarali@apdhp-dm.gov.gr

Διεύθυνση Διοίκησης
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60318
2651360343
dxamb@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (4ος όροφος)
26510 88188
2651088160
kallianezou@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Οικονομικού
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60319 2651360341 ntontis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60333 2651360343 compdept@otenet.gr
 
2. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Γαζής Δημήτριος
Γενικός Δ/ντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
24613.50135
26510 90211
24610.53197
26510 90244
gazisdim@apdhp-dm.gov.gr
γραμματεία 26510 90207 26510 90244  
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 000 Ιωάννινα
26510 90226 2651090227 stsipelis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50193 2461053197 filimega@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Βορ. Ηπείρου 17, 454 45 Ιωάννινα
26510 25686 2651064630 akontra@apdhp-dm.gov.gr 
Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 000 Ιωάννινα
26510 90240 2651090220 mouliaav@apdhp-dm.gov.gr
 
Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50140 2461053280 vlatis@apdhp-dm.gov.gr 
 
3. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων   
Παπαευθυμίου Νικόλαος
Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
26510.88060 26510.88059 npapaeythimiou@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88066 2651088059 atsoumanis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 500 Ιωάννινα
26510 90251 2651090256 xmarkantonatos@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50260 2461053514  mountzias@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Άρτας
Περιφερειακή Οδός & Δημητρίου 2, 471 32 Άρτα
26810 26360 2681026360  emgorgolis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Γρεβενών
Διοικητήριο, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 511 00 Γρεβενά
24623 53400 2462353383 ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας
Παναγή Τσαλδάρη 21, 461 00 Ηγουμενίτσα
26650 23100 2665028345 ddashgu@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88040 2651088049 pmanis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Καστοριάς
Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά
24670 26666 2467022230 daskast@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50125 2461053131  ddkoz@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Πρεβέζης
Λεωφόρος Ειρήνης 83, 481 00 Πρέβεζα
26820 24870 2682024870 ddaspre@apdhp-dm.gov.gr
 
Διεύθυνση Δασών Φλώρινας
Διοικητήριο Πτολεμαίων 1, 531 00 Φλώρινα
23850 24171 2385025722 papaipana@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88080 2651088089 dasioan@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Κόνιτσας
441 00 Κόνιτσα
26550 22498 2655022996 ktriantis@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50230 2461350251 daskozanis@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Μετσόβου
442 00 Μέτσοβο
26560 41277 2656042891 dasmets@apdhp-dm.gov.gr
Δασαρχείο Τσοτυλίου
500 02 Τσοτύλι
24680 49065 2468032225 palamastheo@apdhp-dm.gov.gr 
       
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα
26510 28088 2651028055 chstavrou@apdhp-dm.gov.gr
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60300 2651031224 ekrana@apdhp-dm.gov.gr
Αυτοτελές Τμήμα Τ.Α.Σ.
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50186 2461053142 mimitoum@apdhp-dm.gov.gr
Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ      
       
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα
26510 90230 2651090249 fkoutla@apdhp-dm.gov.gr
   
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - ΖΕΠ, 50 100 Κοζάνη

2461350117

2461350134

gep@apdhp-dm.gov.gr
Βορείου Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα 2651360300 2651360304 gg@apdhp-dm.gov.gr
  •  


Το οργανόγραμμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας:

Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν αναρτηθεί με ευθύνη των Υπηρεσιών και σε περίπτωση μεταβολών, όπως ενημερώσετε το διαχειριστή στο email: ntemos@apdhp-dm.gov.gr

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (4ος όροφος) | τηλ: 26510 88180 | email: k.myrotis@ypes.gr

Με το άρθρο 248 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) από 1.1.2019, οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας της παραγράφου 2 εντάσσονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές διευθύνσεις του, υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι οργανικές μονάδες της παραγράφου 2 και οι οργανικές τους θέσεις, όπως ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μαζί με το προσωπικό που υπηρετούσε στις μονάδες αυτές την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μεταφέρονται από 1.1.2019 στις περιφερειακές διευθύνσεις που συνιστώνται με το παρόν άρθρο.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας