Στα δεξιά της οθόνης σας βλέπετε τις Εκλογικές Περιφέρειες που αντιστοιχούν στην Περιφέρειά σας.

Επιλέγοντας την Εκλογική Περιφέρεια, στο κέντρο της οθόνης εμφανίζονται τα εξής:
1. Ένας πίνακας (και ένα Γράφημα) με στατιστικά στοιχεία που αφορούν την Εκλογική Περιφέρεια που επιλέξατε. Εδώ μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά σε πόσα Εκλογικά Τμήματα έχει παρουσιαστεί ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και σε πόσα όχι.
2. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν τρία κουμπιά:

- Προβολή ΌΛΩΝ, από όπου μπορείτε να δείτε όλα τα Εκλογικά Τμήματα της Εκλογικής Περιφέρειας που έχετε επιλέξει
- ΧΩΡΙΣ Δικαστικό Αντιπρόσωπο, μόνο τα Εκλογικά Τμήματα στα οποία δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος
- ΜΕ Δικαστικό Αντιπρόσωπο
, μόνο τα Εκλογικά Τμήματα στα οποία έχει παρουσιαστεί ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος
- Αναζήτηση Εκλογικού Τμήματος
, από όπου μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα, αφού πρώτα συμπληρώσετε τον αριθμό ΜΟΝΟ του Εκλογικού Τμήματος που θέλετε να αναζητήσετε στο πεδίο που υπάρχει στα αριστερά του κουμπιού

3. Κάτω από τα κουμπιά παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα Εκλογικά Τμήματα, ανάλογα με την επιλογή σας (ένα από τα 3 κουμπιά). Σε κάθε γραμμή του πίνακα εμφανίζονται:
- το όνομα του Εκλογικού Τμήματος (π.χ. 1-ΒΑΣΙΚΟ)
- το αν έχει αναλάβει ή όχι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος (ΝΑΙ / ΟΧΙ) και
- το κουμπί ΟΚ (στη στήλη Αλλαγή), το οποίο εάν πιέσετε μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του αντίστοιχου Εκλογικού Τμήματος από ΟΧΙ σε ΝΑΙ (όταν ενημερώνεστε για την παρουσίαση του Δικαστικού Αντιπροσώπου στο αντίστοιχο Εκλογικό Τμήμα) και αντίστροφα (σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος). Μετά την αλλαγή της κατάστασης μεταφέρεστε σε μία σελίδα που σας ενημερώνει για την ενέργειά σας από την οποία επιλέγοντας το κουμπί Συνέχεια επιστρέφετε στην αρχική σελίδα της Εκλογικής Περιφέρειας.

Μήνυμα  Αιτία - Λύσεις
Άκυρο Τεκμήριο (Token) ή Ξ†ΞΊΟ…ΟΞΏ ΀ΡκμΞ�ριο (Token) Έχετε ήδη συνδεθεί και προσπαθείτε εκ νέου να συνδεθείτε (μήνυμα για λόγους ασφαλείας)
- Πατήστε F5 ή μενού Προβολή / ανανέωση ή δεξί με το ποντίκι / ανανέωση
Λήξη συνεδρίας Θα πρέπει εκ νέου να συνδεθείτε
Έγινε διακοπή της σύνδεσης με τη σελίδα - Ελέγξτε αν έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο
- Πατήστε F5 ή μενού Προβολή / ανανέωση ή δεξί με το ποντίκι / ανανέωση και "Αποστολή ξανά"
- Για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων της εφαρμογής έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αντιγράφων και σας αποσυνδέει αυτόματα, δοκιμάστε σε 5'
Παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα Έχετε μεταβεί στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
- Συνδεθείτε εκ νέου στη σελίδα διεύθυνσης της  εφαρμογής
http://www.apdhp-dm.gov.gr/portal/ekloges2012
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested...
Δεν έχετε εισάγει το 2ο σετ των στοιχείων σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό)

 

 

Τα ανωτέρω μηνύματα εμφανίζονται με τον φυλλομετρητή Firefox και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας

Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί σφάλμα, όπως μας ενημερώσετε άμεσα για να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις

Στα δεξιά της οθόνης σας έχετε τρεις (3) επιλογές:

  • Επικρατείας, από όπου μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των Εκλογικών Τμημάτων
  • ανά Περιφέρεια, σας μεταφέρει σε μία νέα σελίδα από όπου επιλέγετε την Περιφέρεια που θέλετε και πατάτε Επιλογή, αποκτώντας πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια και
  • ανά Εκλογική Περιφέρεια, σας μεταφέρει μεταφέρεστε σε μία νέα σελίδα από όπου επιλέγετε την Εκλογική Περιφέρεια που θέλετε και πατάτε Επιλογή, αποκτώντας πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη Εκλογική Περιφέρεια

Στο τέλος κάθε σελίδας (και αφού έχετε επιλέξει Περιφέρεια ή Εκλογική Περιφέρεια στις τελευταίες 2 περιπτώσεις) εμφανίζεται ένα κουμπί με τίτλο «Εκλογικά Τμήματα ΧΩΡΙΣ Δικαστικό Αντιπρόσωπο». Αν το επιλέξετε μεταφέρεστε σε μία νέα σελίδα όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα των Εκλογικών Τμημάτων στα οποία δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Στο τέλος αυτής της νέας σελίδας επιλέγετε το κουμπί «Προηγούμενη Σελίδα» προκειμένου να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Μήνυμα  Αιτία - Λύσεις
Άκυρο Τεκμήριο (Token) ή Ξ†ΞΊΟ…ΟΞΏ ΀ΡκμΞ�ριο (Token) Έχετε ήδη συνδεθεί και προσπαθείτε εκ νέου να συνδεθείτε (μήνυμα για λόγους ασφαλείας)
- Πατήστε F5 ή μενού Προβολή / ανανέωση ή δεξί με το ποντίκι / ανανέωση
Λήξη συνεδρίας Θα πρέπει εκ νέου να συνδεθείτε
Έγινε διακοπή της σύνδεσης με τη σελίδα - Ελέγξτε αν έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο
- Πατήστε F5 ή μενού Προβολή / ανανέωση ή δεξί με το ποντίκι / ανανέωση και "Αποστολή ξανά"
- Για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων της εφαρμογής έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αντιγράφων και σας αποσυνδέει αυτόματα, δοκιμάστε σε 5'
Παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα Έχετε μεταβεί στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
- Συνδεθείτε εκ νέου στη σελίδα διεύθυνσης της  εφαρμογής
http://www.apdhp-dm.gov.gr/portal/ekloges2012
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested...
Δεν έχετε εισάγει το 2ο σετ των στοιχείων σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό)

Τα ανωτέρω μηνύματα εμφανίζονται με τον φυλλομετρητή Firefox και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας

Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί σφάλμα, όπως μας ενημερώσετε άμεσα για να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις

Καλώς ήλθατε,
στο δικτυακό τόπο του Yπουργείου Εσωτερικών για την παρακολούθηση της ανάληψης καθηκόντων από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα.

Η εφαρμογή διαχείρισηςekloges kalpi 2012 στο δικτυακό τόπο υποστηρίζει δύο (2) κατηγορίες χρηστών:

1. Υπάλληλος Περιφέρειας
2. Υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών

 

Για να αποκτήσετε εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην εφαρμογή, θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω της περιοχής "Σύνδεση χρήστη" (δεξί τμήμα της οθόνης), όπου θα εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης που σας έχουν διανεμηθεί από το ΥΠΕΣ.

Τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη & κωδικός) είναι αυστηρά προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν θα πρέπει να δίνονται σε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Ο δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε να λειτουργεί με τους σύγχρονους φυλλομετρητές (browsers)
προτείνεται δε η χρήση των Internet Explorer 9, Firefox 12 και Chrome

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας