Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και για θέματα αλιείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας έχει έδρα την Κοζάνη και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Κοζάνη:

α) Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού

β) Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας