Sidebar

21
Τρι, Μαρ

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Βουλευτή της Ν.Δ. Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 94,7 και στον δημοσιογράφο κ. Αντώνη Παραρά για τη διάθεση καυσόξυλων στους κατοίκους των ορεινών Τ.Κ. της Καστοριάς και τα όσα ειπώθηκαν περί καθυστέρησης διάθεσής τους λόγω της ηγεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας η οποία κινείται σε συριζαϊκούς ρυθμούς, ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλουμε να απαντήσουμε στον κ. Τζηκαλάγια ο οποίος πιθανόν έχει λάθος πληροφόρηση ή ελλιπή ενημέρωση για το θέμα.

Ελπίζοντας ότι οι δηλώσεις του κ. Τζηκαλάγια δεν προέρχονται από την δικαστική αντιπαράθεση που είχε με την πρώην Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την πρώην Διευθύντρια Δασών Καστοριάς, διευκρινίζουμε ότι, ο θεσμικός ρόλος του Συντονιστή και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ως επίσημος φορές του Κράτους, δεν νοείται να κάνουν «παιχνίδια» πολιτικής ή άλλου είδους τακτικής για κανένα λόγο και καμία σκοπιμότητα, αλλά κινούνται με βάση το γράμμα του νόμου ως οφείλουν, να πράττουν και να εφαρμόζουν.

Η όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος με λανθασμένες εκτιμήσεις και μάλιστα με την έκφραση της πεποίθησης ότι τα όποια προβλήματα στη διάθεση των καυσόξυλων θα λυθούν με την αλλαγή ηγεσίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποδεικνύουν ότι η ουσία της υπόθεσης και το ζητούμενο τελικά είναι θέμα «αρεστών και δικών μας ανθρώπων» στους φορείς του Δημοσίου και όχι η επίσπευση των διαδικασιών προμήθειας καυσόξυλων στους δικαιούχους

Η νομοθεσία που ισχύει για την καυσοξύλευση για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων ορεινών οικισμών, είναι μια, ξεκάθαρη και μοναδική και είναι ίδια για όλη την Ελλάδα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας έχοντας αρμοδιότητα από το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία να διασφαλίζει με ενέργειές της την προστασία των δασών και την αειφορική τους διαχείριση, δεν συνάδει να λαμβάνει αποφάσεις που θα διευκολύνουν την άναρχη και χωρίς έλεγχο ξύλευση των δασών, δημιουργώντας επιπρόσθετα η λήψη τέτοιων αποφάσεων, κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων που επιθυμούν οι ίδιοι να υλοτομήσουν αλλά και να αναπτυχθεί ένα δίκτυο παράνομης εμπορίας δασικών προϊόντων.

Η εποχή του «κατόπιν των ενεργειών μου» έχει ξεπεραστεί προ πολλού από την ίδια την κοινωνία η οποία διαθέτει υψηλό επίπεδο αντίληψης της πολιτικής εκμετάλλευσης και της προβολής στα ΜΜΕ για «το χτίσιμο ενός ισχυρού και υπερδραστήριου πολιτικού προφίλ».

Συνεπώς για την πλήρη και χωρίς «ψιλά γράμματα» ενημέρωση όλων των άμεσα ή μη ενδιαφερομένων μερών και για την εξαγωγή ανεπηρέαστων ή σκοπούμενα λανθασμένων συμπερασμάτων, παραθέτουμε το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και που καθιστά σαφές τι ισχύει για τη διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών θέρμανσης των μόνιμων κατοίκων των ορεινών οικισμών στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με το αρ. 177599/5/14-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ Γεν. Δ/νση Δασών & Δ/νση Διαχ/σης Δασών αναφέρεται : «η εκμετάλλευση όλων των δασών της χώρας δημοσίων και μη, γίνεται μόνο με εγκεκριμένες δασοπονικές μελέτες, η έγκριση και η σωστή εφαρμογή των οποίων είναι αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας και γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση στην οποία ορίζονται ρητά οι δικαιούχοι, το τίμημα και όλες οι λεπτομέρειες διάθεσης (σε ισχύ η 151364/675/21-2-2017 ΦΕΚ 821Β όπως τροποποιήθηκε με την 161972/2548/11-10-2017).

Οι ποσότητες καυσόξυλων που κάθε χρόνο διατίθενται από τις δασικές υπηρεσίες για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων, εξαρτώνται τόσο από τις δυνατότητες των δασών της περιοχής τους για παραγωγή ξύλου όσο και τις διατιθέμενες πιστώσεις.

Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν καθορίζονται επακριβώς κατά είδος και ποσότητα, στα προγράμματα εκμετάλλευσης που εκπονούνται ετησίως από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη διαχειριστή μελέτη του δάσους. Στα προγράμματα αναφέρεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης ανά συστάδα η οποία γίνεται μέσω ΔΑ.Σ.Ε. ή δασεργατών.

Είναι δυνατόν ατομικές ανάγκες να καλυφθούν με την έκδοση ΔΑΔ για συλλογή ατελώς δασικών προϊόντων μεταξύ των οποίων και καυσόξυλα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να επιτραπεί η συλλογή ατελώς υπολειμμάτων υλοτομιών μετά το πέρας της υλοτομίας διαχειριζόμενων δασών.

Όσον αφορά στην κατανομή των διατεθεισών πιστώσεων του Τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών έτους 2019 σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (ΝΔ 86/69, Π.Δ. 126/86 κλπ.) στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, ήδη έγκαιρα ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης είχε προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής πιστώσεων (Ιούνιος), η οποία λόγω της προεκλογικής περιόδου και συμμόρφωσης της κάθε δημόσιας υπηρεσίας με τα ισχύοντα που ορίζονται σε αυτή, μετατέθηκε χρονικά (15-07-2019 αρ. πρωτ. 99810).

Και επειδή οι «ρυθμοί» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ανεξάρτητοι από πολιτικές ή άλλου είδους παρεμβάσεις, εκδόθηκε πάλι έγκαιρα από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και νέα απόφαση κατανομής πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα, αναμένοντας την σχετική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η οποία δόθηκε στις 21-10-2019.

  • Ειδικότερα στις 20-9-2019 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/84317/1248) εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ/Τμ. Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, η απόφαση τροποποίησης προϋπολογισμού (αύξηση) εξόδων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη χορήγηση καυσόξυλων στους ορεινούς-παραδασόβιους πληθυσμούς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
  • Στις 08-10-2019 (αρ. πρωτ. 148994) εκδίδεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, απόφαση κατανομής πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΑΔΗ-ΔΜ για δαπάνες υλοτομικών εργασιών για τη διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αυξημένων ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων και της Π.Ε. Καστοριάς.
  • Στις 21-10-2019 (αρ. πρωτ. 2/74521) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) εγκρίνονται οι μεταβολές του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με αύξηση των εξόδων.
  • Στις 25-10-2019 (αρ. πρωτ. 161095) εκδίδεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, νέα απόφαση κατανομής των πιστώσεων.

 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η διαδικασία προμήθειας των καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσης των κατοίκων των ορεινών περιοχών, προχωρά με ρυθμούς που διαμορφώνονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Κράτους, καθόσον τηρείται μια συγκεκριμένη οδός και όχι λόγω άσκησης πολιτικής κωλυσιεργίας -και για ποιο λόγο άλλωστε- από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όσον αφορά στις αλλαγές προσώπων σε θέσεις ευθύνης για τις οποίες ο κ. Τζηκαλάγιας έχει προφανώς σχετική ενημέρωση, αλλαγές που θα λύσουν ως δια μαγείας τα όποια προβλήματα στο θέμα της προμήθειας των καυσόξυλων, ευχόμαστε ο κ. Τζηκαλάγιας να εργαστεί προσωπικά προς την κατεύθυνση αυτή και «κατόπιν των ενεργειών του» να αλλάξει το τοπίο στον τρόπο διάθεσης τους, προς όφελος των πολιτών, φροντίζοντας πρωτίστως να επισπεύσει το χρόνο διάθεσης των πιστώσεων και την αύξηση του ποσού αυτών όπως ο ίδιος δήλωσε και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτό.

Τα δάση και τα προϊόντα αυτών, δεν αποτελούν ιδιοκτησία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ούτε βεβαίως των Βουλευτών, των Δήμων, Κοινοτήτων ή των πολιτών, αλλά του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ευθύνη προστασίας και διαχείρισης τους ανήκει στην Ελληνική Πολιτεία και εν προκειμένω στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία εφαρμόζει τη νομοθεσία που διέπει τη διαφύλαξη αυτού του εθνικού πλούτου, που θεωρούμε ότι αποτελεί πρώτιστο κοινό στόχο όλων, λαμβάνοντας όλες εκείνες τις αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους κατοίκους των ορεινών περιοχών της προμήθειας καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών, σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία που ορίζει τις σχετικές διαδικασίες.