Συμπτώματα

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 02 Ιουνίου 2014

Εξαιτίας της προσβολής των αγγείων του ξύλου, τμήματα ή και ολόκληρη η κόμη του δένδρου μπορεί να μην βλαστήσει καθόλου, ή να παρουσιάζει μειωμένη βλάστηση με σύγχρονη μικροφυλλία ή/και ελαφρό κιτρίνισμα των φύλλων (βλέπε Εικόνα 1 με τίτλο «Διάφορες φάσεις ξήρανσης προσβ.πλατάν». στο φάκελο «1. Τελικά επισκοπήσεων»).

Σε μεγάλα δένδρα παρατηρούνται συμπτώματα ημιπληγίας, με την εμφάνιση νεκρώσεων σε ένα μεγάλο βραχίονα στη μία πλευρά του δένδρου, στη συνέχεια όμως η προσβολή επεκτείνεται και στο υπόλοιπο δένδρο (βλέπε παρακάτω και στο φάκελο «1. Τελικά επισκοπήσεων» Εικόνα 2. «Συμπτώματα κόμης Τσόπελας»).

Σε μικρότερα δένδρα είναι συχνότερα τα συμπτώματα αποπληξίας, με ολική νέκρωση του δένδρου (Εικόνα 3 «Προσβ.πλάτανος σε επαρχ. οδό» στο φάκελο «1. Τελικά επισκοπήσεων»)

Το πλέον χαρακτηριστικό διαγνωστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο μεταχρωματισμός του ξύλου, που παρατηρείται μετά την αφαίρεση του φλοιού σε προσβεβλημένα τμήματα του κορμού ή των κλάδων που δεν έχουν ακόμα νεκρωθεί, συνήθως κοντά σε έλκη, στα όρια του νεκρού και του ζώντος σομφού ξύλου. Ο μεταχρωματισμός αυτός του ξύλου έχει τη μορφή λωρίδων, χρώματος κυανόμαυρου έως καστανόμαυρου, με σχήμα επίμηκες ελλειπτικό έως φλογοειδές (βλέπε παρακάτω Εικόνα1 και στον φάκελο «3.Τελικά Δειγματοληψίας προσβ.πλατάνων» όπως και την εικόνα 2 με το πρέμνο).

Τα συμπτώματα προσβολής εντοπίζονται ευκολότερα κατά τη διάρκεια της βλαστητικής περιόδου, όταν υπάρχει φύλλωμα στα δένδρα πλατάνου.

symptomata1 symptomata2
Συμπτώματα μεταχρωματισμού του ξύλου (χαρακτηριστικές σκουρόχρωμες λωρίδες) μετά την αφαίρεση του φλοιού (Φωτογραφία Π.Τσόπελας) Συμπτώματα προσβολής από το μύκητα Ceratocystis platani, με νέκρωση ενός τμήματος της κόμης (Φωτογραφία Π.Τσόπελας)

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας