Νομοθεσία

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (αρ. πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/ 6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών) pdf
Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»  pdf
Ευρετήριο άρθρων του N. 4182/2013  pdf
Άρθρο 32 του Ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α’/31-12-2013) «Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4182/2013» (α΄ Τροποποίηση)  pdf
Άρθρο 171 του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. 107/τ. Α’/05-05-2014) «Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013» (β΄ Τροποποίηση)  pdf

 

 

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας