Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης για το νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΙΝ.ΕΠ.- ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ekdd.gr.

Προσοχή! Είναι απαραίτητο, πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος να έχει λάβει την έγκριση της υπηρεσίας του. 


Προγραμματισμός Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (Ιανουάριος - Ιούλιος 2013):

  • Ηπείρου xls
  • Δυτικής Μακεδονίας xls

 

Πληροφορίες:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (μετά το αεροδρόμιο) 455 00 Ιωάννινα
τηλ: 26510 28088, fax: 26510 28055, email: gkassioumi@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας