Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των Περιφερειών Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 30 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekdd.gr.

Προσοχή! Είναι απαραίτητο, πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος να έχει λάβει την έγκριση της υπηρεσίας του - υπογραφή προϊσταμένου.           

Για όλα τα προγράμματα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ομάδα-στόχο, το σκοπό και τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) σε σχετικό σύνδεσμο (link).

Τα «κλειστά» προγράμματα (επισημαίνονται με κόκκινη κουκίδα) αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο φορέα και δε δέχονται αιτήσεις.

Για διευκρινίσεις σε σχέση με την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στους οργανωτικά υπεύθυνους, ενώ για τις διαδικασία επιλογής στους επιστημονικά υπεύθυνους του κάθε προγράμματος, που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

 

pdfΠρογραμματισμός Ηπείρου

pdfΠρογραμματισμός Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Πληροφορίες:

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης Α.Δ.Ηπ.-Δ.Μ.

5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (μετά το αεροδρόμιο), 450 02 Ιωάννινα, Τ.Θ.: 9

τηλ: 26510 90219, fax: 26510 28055

 

Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης για το νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΙΝ.ΕΠ.- ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ekdd.gr.

Προσοχή! Είναι απαραίτητο, πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος να έχει λάβει την έγκριση της υπηρεσίας του. 


Προγραμματισμός Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (Ιανουάριος - Ιούλιος 2013):

  • Ηπείρου xls
  • Δυτικής Μακεδονίας xls

 

Πληροφορίες:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (μετά το αεροδρόμιο) 455 00 Ιωάννινα
τηλ: 26510 28088, fax: 26510 28055, email: gkassioumi@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας