Καθορισμός Ιθαγένειας
Λόγω γέννησης από Έλληνα γονέα
Λόγω γέννησης σε ελληνικό έδαφος:
Λόγω γέννησης ή φοίτησης στην Ελλάδα τέκνου αλλοδαπών γονέων :
Με Δήλωση:

 

Πολιτογράφηση

ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ
Άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄)

ΟΜΟΓΕΝΩΝ (μη κατόχων ΕΔΤΟ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Άρθρο 5 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
Με πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών:
  • Μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.)

Παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή βοήθημα απευθυνόμενο προς τους αλλοδαπούς ενδιαφερομένους να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση. Το εν λόγω βιβλίο περιέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική ιστορία, πολιτισμό, γεωγραφία κλπ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το βοήθημα αυτό έχει συνταχθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς το δε περιεχόμενό του δεν εξαντλεί τα ζητήματα τα οποία ενδέχεται να θιγούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, γι’ αυτό και ενθαρρύνεται η χρήση και άλλων πηγών ενημέρωσης.

 
[Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.ypes.gr]

 
Ημερομηνία - κατάλογος ορκισθέντων (πολιτογράφηση)

 

  

 

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45, Ιωάννινα
τηλ: 26510 88180, 88185, fax: 26510 88165, email: dakky-ioa@apdhp-dm.gov.gr

Τμήμα ιθαγένειας
τηλ: 26510 88182, 88185, fax: 26510 88165, email: znakkas@apdhp-dm.gov.gr

Τμήμα Πολιτογράφησης
τηλ: 26510 88144, 88172, 88178, 88176, fax: 26510 88165, email: vkosti@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας