Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 49840/4-4-2019 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαϊου 2019 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας» pdf

Εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4255/2014 (α΄ 89) και ν. 3023/2002 (α΄ 146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

pdf
Το υπ’ αριθμ. 31881/25-04-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα “Δαπάνες υποψηφίων” pdf
Ορισμός σημείου υποδοχής και παραλαβής δικαιολογητικών Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019 pdf
Υπ’ αριθμ. Ο-Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ-1060055-ΕΞ-2019/19.04.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα "Pαράβολα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019" pdf
Υπ΄αριθμ. 24569/3-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές” (ΦΕΚ 1151 Β΄/5-4-2019) pdf
Υπ’ αριθμ. 26329/8-4-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα “Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (ΦΕΚ 1236 Β΄/11-4-2019) pdf
Υπ’ αριθμ. 27651/12-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα “Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019” (ΦΕΚ 1304 Β΄/16-4-2019) pdf
Υπ’ αριθμ. 20577/20-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές” pdf
Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαϊου 2019 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας» pdf
Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαϊου 2019, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων pdf
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές pdf
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών             pdf
Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές pdf
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11 για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 pdf

 

 

 

Με αφορμή την εμφάνιση νέων εκδόσεων κακόβουλου λογισμικού το οποίο μπορεί να επηρεάσει το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, σημειώνουμε τα εξής:

Οι τρόποι με τους οποίους το κακόβουλο λογισμικό μολύνει τους Η/Υ είναι: με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που εμπεριέχουν κακόβουλα επισυναπτόμενα αρχεία, τα οποία είναι τύπου .docx και .pdf και με επίσκεψη σε επισφαλείς ιστοσελίδες.

Στο πλαίσιο αυτό, για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων καλούνται οι χρήστες Η/Υ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα ψηφιακής προστασίας και ασφάλειας για την αποφυγή προσβολής από το κακόβουλο λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες Η/Υ πρέπει:

 1. Να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων (backup) σε τακτά χρονικά διαστήματα (καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση), στον χώρο ο οποίος σας έχει εκχωρηθεί.
 2. Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) και να μην κατεβάζουν συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Αντί να χρησιμοποιούν υπερσυνδέσμους (links), να πληκτρολογούν τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων (URL) στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων (π.χ. Mozilla firefox, google chrome, internet explorer κλπ).
 4. Να χρησιμοποιούν γνήσια λογισμικά προγράμματα και να υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό του Η/Υ.

Τέλος οι χρήστες Η/Υ είναι υποχρεωμένοι μετά το πέρας της εργασίας τους και σε καθημερινή βάση, να κλείνουν οπωσδήποτε την κεντρική μονάδα και την οθόνη του Η/Υ.

Με εντολή Σ.Α.Δ.Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας
Ο Αν. Προιστάμενος
Δνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

Ευάγγελος Γαλάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι) καθώς και καυσίμων θέρμανσης – κίνησης του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου όπως περιγράφονται στην αριθμ. 12/2017 διακήρυξη.

 

pdfΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, fax: 26513 60341, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

Δυο αρκούδες νεαρής ηλικίας εντοπίστηκαν την 1 Μαίου και ώρα 14:20 μ.μ., να περιφέρονται στο Φράγμα της Τ.Κ. Τριανταφυλλιάς, κατά τη διάρκεια περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας ειδοποίησε τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, η οποία κινητοποίησε άμεσα την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της Π.Ε. Φλώρινας αλλά και την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος».

Λόγω της κίνησης που σημειώθηκε στην περιοχή από διερχόμενα οχήματα για την Πρωτομαγιά, τα δυο αρκουδάκια σκαρφαλώσανε σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η προσέγγισή τους από το κλιμάκιο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας (2/5/2018), δασοφύλακας της ΚΟΜΑΘ εντόπισε εγκλωβισμένο το ένα αρκουδάκι σε τεχνικό αρδευτικό κανάλι του Φράγματος Τριανταφυλλιάς.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε για το περιστατικό, καθώς και τα μέλη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης. Το αρκουδάκι κατόπιν συνεννόησης, το παρέλαβαν τα μέλη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Αρκτούρος» για άμεση φροντίδα και περίθαλψη στις εγκαταστάσεις της Οργάνωσης.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, το αρκουδάκι μεταφέρθηκε με τη βοήθεια ενός Δασοφύλακα της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και μελών του «Αρκτούρου» στο σημείο που εντοπίστηκε αρχικά.

Με ειδική μέριμνα τοποθετήθηκε μέσα σε ειδική κατασκευή, στην περίπτωση αναζήτησης από τη μητέρα του, ενώ στο σημείο εγκαταστάθηκαν ειδικές κάμερες για την επίβλεψή του.

Σήμερα Πέμπτη 3/5/2018 και ώρα 07:30 π.μ. η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος» ότι δεν εμφανίστηκε τελικά η μητέρα αρκούδα, με αποτέλεσμα το αρκουδάκι να μεταφερθεί οριστικά στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου» και να ακολουθήσει το πρόγραμμα επανένταξης στο φυσικό του περιβάλλον, σε έναν περίπου χρόνο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics την οποία παρέχει το Google, Inc. ("Google") για την ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί "cookies", δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies για το πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (όπως η διεύθυνση IP) διαβιβάζονται στο Google και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, να παρέχει στους χειριστές ενδιαφέρουσες αναφορές για τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Το Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν υποχρεούται από το νόμοή όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό του. Το Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα αποθηκευμένα σ' αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες ιστότοποι ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των cookies.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: AllAboutCookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

 

πηγή: https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_el.htm

Ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου η υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών για το έτος 2017.

Το επίδομα κυμαίνεται από 300-600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων και καταβάλλεται εφάπαξ μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και μέσω των ΚΕΠ. Διευκρινίζονται τα εξής :

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του :

 • σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
 • σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Σύμφωνα με την αριθμ. 2/111270/0026/11-12-2013 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Β) Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο «οικογένεια» εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και αγάμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.

Παραδείγματα:

1. Αν σε ένα σπίτι ζουν δύο (2) οικογένειες παππούς – γιαγιά, πατέρας – μητέρα – παιδιά, κάνουν δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, παρόλο που είναι ένα (1) νοικοκυριό δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση και οι δύο οικογένειες λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και τα εισοδηματικά κριτήρια έκαστης.

2. Αν σε ένα σπίτι ζει μια οικογένεια πατέρας – μητέρα – παιδί αλλά το παιδί δεν είναι προστατευόμενο μέλος, (κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση) μόνος δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ο πατέρας (εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια). Το παιδί δεν είναι δικαιούχος διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί από μόνο του οικογένεια.

Γ) Στους δικαιούχους της ενίσχυσης περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.

ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και την βαρύνουν φορολογικά.

Δ) Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια {για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο (2) μέλη}.

Ε) Την εισοδηματική ενίσχυση για την οικογένεια στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτείται η μητέρα.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προσδιορίζεται ως ακολούθως:

«Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα» το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Κατόπιν αυτού κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης τεκμαρτού εισοδήματος διενεργείται σύγκριση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος και λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εξ αυτών.

Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Η καταβολή, στους δικαιούχους, της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ μετά τη 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι, όπως επανακαθορίσθηκαν με την 2/71338/0026/22-07-2013 ΚΥΑ (Β.1911) είναι τα εξής :

- Αίτηση του δικαιούχου [στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ] .

- Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι:

(i) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) η υποβολή φορολογικής δήλωσης καθίσταται από 1/1/2013 υποχρεωτική τηρουμένων των προϋποθέσεων και των επιφυλάξεων που ορίζονται στον Κώδικα αυτό,

(ii) σε περίπτωση που ο δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης αιτείται για τη χορήγησή της για έτος, που δεν ήταν υπόχρεος για υποβολή φορολογικής δήλωσης, τότε θα προσκομίζει με προσωπική του ποινική ευθύνη, υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία και θα αναφέρεται ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν ήταν υπόχρεος στην υποβολή της. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση, όπως έχει γίνει δεκτό από την Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, δεν επέχει θέση βεβαίωσης (σχετ. το αριθ. Δ12 1170460/ΕΞ2010/17-10-2010 έγγραφο).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της ανωτέρω δαπάνης μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο θεωρούν απαραίτητο.

Να σημειωθεί ότι η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μεταβιβάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού ή τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που μεριμνούν για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, συντάσσουν την κατάσταση πληρωμής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθούν στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Ωστόσο προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι αιτήσεις των δικαιούχων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Οικονομικού ή στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικού ή στα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού ως εξής :

Υπηρεσία

Ταχ. Διεύθυνση

Αρμόδιοι υπαλληλοι

Τηλέφωνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Βορείου Ηπείρου 20

Αντώνιος Μαυράκος

2651360339

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΤΑΣ

Περ/κή Οδός & Ελ. Βενιζέλου

Δημήτριος Μαζέτας

Σταμάτης Λούκος

2681072623

2681027400

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Π. Τσαλδάρη 31

 

Άρτεμις Μαρκουλή

Ιωάννης Παππάς

2665026065

2665027831

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 2

Ηλίας Χάϊδας

Ανδριάνα Κορδάμπαλου

2682029809

2682027017

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διοικητήριο

Θεόδωρος Κυράτζης

Ιωάννης Μήτσιαλος

2462353433

2462353440

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διοικητήριο

Μαλαματή Τσιόλα

Σοφία Τσακλίδου

2467022695

2467022669

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΖΕΠ Κοζάνης

Ιωάννης Στάμκος

Βαία Λίτσιου

Ευμορφία Λαναρά

2461053160

2461053166

2461053165

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διοικητήριο

Αναστασία Μπανιτσιώτη

Κατερίνα Κουτσώνα

2385049125

2385049124

 

 

 

 

 

 

 

 

Τις τελευταίες ώρες εκδηλώνονται κυβερνοεπιθέσεις τύπου ransomware σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mια καινούργια έκδοση του Petya ransomware, διαδόθηκε αστραπιαία, προκαλώντας παγκόσμια δυσλειτουργίες. Συνεπώς, οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ψηφιακής προστασίας και ασφάλειας:

 • Να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι και να μην ανοίγουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ως αποστολέας φαίνεται να είναι κάποια υπηρεσία, πρόσωπο ή εταιρεία τα  οποία  είναι άγνωστα
 • Να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους (links) των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προέλευση των οποίων και το περιεχόμενο δεν γνωρίζουν
 • Να δημιουργούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας (backup) των προσωπικών σας αρχείων, σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (usb, dvd, εξωτερικό δίσκο)
 • Να μην επισκέπτονται επισφαλείς ιστοσελίδες
 • Να χρησιμοποιούν ενημερωμένα «αντι-ιικά» προγράμματα προστασίας & να μην απενεργοποιούν το αντι-ιικό πρόγραμμα
 • Εάν προηγηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας χωρίς τη δική σας πρωτοβουλία και εμφανιστεί μήνυμα κρυπτογράφησης, θα πρέπει να κλείσετε (σβήσετε) αμέσως τον  υπολογιστή. Πιθανή αιτία είναι μια νέα έκδοση του Petya ransomware, η οποία δεν κρυπτογραφεί τα αρχεία του στόχου ένα προς ένα αλλά προκαλεί επανεκκίνηση των υπολογιστών. Η διαδικασία κρυπτογράφησης ξεκινάει στην επανεκκίνηση.

 

Με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για οδηγίες προστασίας έναντι φαινομένων που συνήθως παρατηρούνται κατά τη χειμερινή περίοδο δημιουργήθηκαν πέντε ψηφιακά έντυπα (σε μορφή αρχείου pdf) από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Τα ψηφιακά έντυπα, αναφέρονται σε οδηγίες προστασίας από πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, χιονοπτώσεις και παγετό και είναι δυνατό μέσω της ιστοσελίδας μας να μεταφορτωθούν στον ΗΥ του επισκέπτη.

o xeimonas den asteieuetai 2015
 
anemoi kai kataigides 2015out
floods new tree 2015 out   mountain snow 2015 01 out
entona kairika fainomena 2015 out  

 

[πηγή: www.civilprotection.gr]

 

10.12.15 Σε εφαρμογή της πιλοτικής λειτουργίας της νέας εφαρμογής του πρωτοκόλλου ΠΑΠΥΡΟΣ, εφεξής παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό τον οποίο χρησιμοποιείτε στην τρέχουσα εφαρμογή ΠΑΠΥΡΟΣ.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσίευση Εκτέλεσης Στοιχείων Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας:

έτος 2019 - Φορέας

f1903_31.07.2019 (ΑΔΑ: 63ΘΣΟΡ1Γ-Ψ9Θ) pdf xlsx
f1903_31.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ω5ΟΡ1Γ-Γ1Ο)        pdf xlsx

f1903_28.02.2019 (ΑΔΑ:6Ζ0ΖΟΡ1Γ-0ΨΣ)

pdf xlsx
f1903_31.03.2019 (ΑΔΑ: Ω0ΕΘΟΡ1Γ-ΙΤ7) pdf xlsx
f1903_30.04.2019 (ΑΔΑ: Ω350ΟΡ1Γ-7Ο2) pdf xlsx
f1903_31.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΛΔΟΡ1Γ-ΟΙΚ) pdf xlsx
f1903_30.06.2019 (ΑΔΑ:ΩΠΕΜΟΡ1Γ-Η57) pdf xlsx

 

έτος 2018 - Φορέας

f993-24_31.01.2018 (ΑΔΑ:ΨΓ03ΟΡΙΓ-Ο2Δ)       pdf xlsx
f993-24_28.02.2018 (ΑΔΑ: 78Α1ΟΡ1Γ-ΘΘ5) pdf xlsx
f993-24_31.03.2018 (ΑΔΑ:6Ψ34ΟΡ1Γ-3Β2) pdf xlsx
f993-24_30.04.2018 (ΑΔΑ:7Μ4ΠΟΡ1Γ-2ΩΠ) pdf xlsx
f993-24_31.05.2018  (ΑΔΑ: 6Γ6ΦΟΡ1Γ-4ΩΔ) pdf xlsx
f993-24_30.06.2018 (ΑΔΑ: Ω6ΕΗΟΡ1Γ-8ΙΧ) pdf xlsx
f993-24_31.07.2018 (ΑΔΑ:Ω3ΣΘΟΡ1Γ-ΠΑ9) pdf xlsx
f993-24_31.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΛ0ΟΡ1Γ-ΡΛΣ) pdf xlsx
f993-24_30.09.2018 (ΑΔΑ:7ΥΘΡΟΡ1Γ-ΦΥΔ) pdf xlsx
f993-24_31.10.2018 (ΑΔΑ: 756ΒΟΡ1Γ-ΕΨ) pdf xlsx
f993-24_30.11.2018  (ΑΔΑ:Ψ3ΟΩΟΡ1Γ-4ΙΚ) pdf xlsx
f993-24_31.12.2018 (ΑΔΑ:Ω0Φ1ΟΡ1Γ-42Κ) pdf xlsx

 

έτος 2017

Φορέας f993-24_31.01.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΝΙΟΡ1Γ-Φ4Υ) pdf xlsx
Φορέας f993-24_28.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΟΗ3ΟΡ1Γ-ΦΩΟ)   pdf xlsx
Φορέας f993-24_31.03.2017 (ΑΔΑ: 6Φ17ΟΡ1Γ-Λ21) pdf xlsx
Φορέας f993-24_30.04.2017 (ΑΔΑ: 72Γ0ΟΡ1Γ-Υ3Γ) pdf xlsx
Φορέας f993-24_31.05.2017 (ΑΔΑ:66ΙΠΟΡ1Γ-5Θ9) pdf xlsx
Φορέας f993-24_30.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΩ9ΟΡ1Γ-3Ι7) pdf  xlsx
Φορέας f993-24_31.07.2017 (ΑΔΑ: Ω86ΔΟΡ1Γ-704) pdf xlsx
Φορέας f993-24_31.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΚΖΟΡ1Γ-ΚΝΨ)
pdf  xlsx
Φορέας f993-24_30.09.2017 (ΑΔΑ:Ω4ΜΝΟΡ1Γ-ΚΒΗ) pdf  xlsx 
Φορέας f993-24_31.10.2017 (ΑΔΑ: 7Θ6ΞΟΡ1Γ-ΕΕ9) pdf  xlsx
Φορέας f993-24_30.11.2017 (ΑΔΑ:ΨΛΤ3ΟΡ1Γ-ΔΦ4) pdf  xlsx 
Φορέας f993-24_31.12.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΑΧΟΡ1Γ-Ι0Ω) pdf  xlsx 

 

έτος 2016

Φορέας 993-24 - 31.01.2016 (ΑΔΑ: ΩΔ6ΗΟΡ1Γ-ΠΑΩ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 29.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΦ4ΩΟΡ1Γ-7ΘΜ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.03.2016 (ΑΔΑ: ΩΜ1ΩΟΡ1Γ-ΔΥΤ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 30.04.2016 (ΑΔΑ: 6ΝΣΘΟΡ1Γ-Λ64) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.05.2016 (ΑΔΑ: 6ΙΖΥΟΡ1Γ-Ε0Ν) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 30.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΛΩΜΟΡ1Γ-87Α) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.07.2016 (ΑΔΑ: Ω6ΩΥΟΡ1Γ-Σ57) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.8.2016 (ΑΔΑ: ΩΚΨΟΟΡ1Γ-45Ψ) pdf xlsx

Φορέας 993-24 - 30.9.2016 (ΑΔΑ:6ΥΑΨΟΡ1Γ-Η5Σ)

pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.10.2016 (ΑΔΑ:7Η1ΙΟΡ1Γ-ΠΗΓ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 30.11.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΞΟΡ1Γ-Τ5Ε) pdf xlsx
Φορέας  f993-24 - 31.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΒ3ΟΡ1Γ-217) pdf xlsx

 

έτος 2015

Φορέας 993-24 - 31.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΜ8ΟΡ1Γ-Ω6Ξ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 30.6.2015 (ΑΔΑ: Ω6ΘΟΟΡ1Γ-9ΨΕ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 31.7.2015 (ΑΔΑ: 6Μ86ΟΡ1Γ-ΟΔΘ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 31.8.2015 (ΑΔΑ: 79ΧΟΟΡ1Γ-ΙΓΨ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 30.9.2015 (ΑΔΑ: ΩΚΘ2ΟΡ1Γ-ΥΧ3) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.10.2015 (ΑΔΑ: 7ΔΕΤΟΡ1Γ-ΟΜΒ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 30.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΚΙ9ΟΡ1Γ-ΡΑΩ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 31.12.2015 (ΑΔΑ: 6ΡΚΓΟΡ1Γ-1ΒΡ) pdf xlsx

 
 

Αναλυτικά εμφανίζονται τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα, ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου, ποσά του Προϋπολογισμού που εκτελείται από την έδρα συνολικά (Πίνακας 1) καθώς και ανάλυση αυτών που εκτελούνται από τους ορισθέντες Δευτερεύοντες Διατάκτες και τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα (Πίνακας 2).

pdf - pdf, xls - xls, xlsx- xlsx

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας