Νέα κρούσματα της νόσουτου μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων επιβεβαιώθηκαν κατά μήκος του Αχέροντα, στις περιοχές Ρευματιάς και Κοτσανόπουλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σε δείγματα πλατάνου που έστειλε η Δ/νση Δασών Πρέβεζας και τα τέσσερα δείγματα βρέθηκαν προσβεβλημένα από το μύκητα Ceratocystisplatani.

Κατόπιν αυτού, η αρμόδια Δ/νση Δασών Πρέβεζας με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Β. Ευταξά θα προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό ζώνης και στη λήψη μέτρων με στόχο τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς μύκητα.

Τα νέα κρούσματα της νόσου των πλατάνων αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

23.10.14 preveza platania

Ο συνηθέστερος τρόπος διασποράς του μύκητα Ceratocystis platani σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι με μηχανήματα εκσκαφής και πάσης φύσεως εργαλεία, κυρίως κοπής και κλάδευσης των δένδρων.

Μηχανήματα εκσκαφής, που χρησιμοποιούνται σε ποτάμια ή δρόμους με προσβεβλημένα δένδρα μεταφέρουν μολυσμένο χώμα ή κομμάτια προσβεβλημένου ξύλου και δημιουργούν νέες εστίες προσβολής. Τα σπόρια του μύκητα μπορεί να επιβιώσουν επάνω στις μεταλλικές επιφάνειες των εργαλείων που έρχονται σε επαφή με προσβεβλημένο ξύλο, ωστόσο, ο μύκητας ως επί το πλείστον διαδίδεται με το πριονίδι που παραμένει επάνω στα εργαλεία και ιδιαίτερα όταν αυτό εγκλωβίζεται ή συσσωρεύεται στα διάφορα εξαρτήματα του αλυσοπρίονου όταν κόβεται ένα προσβεβλημένο δένδρο.

Όταν το μολυσμένο πριονίδι μεταφερθεί σε μία φρεσκοκομμένη επιφάνεια ξύλου, που δημιουργείται με το κλάδεμα ή την υλοτομία, ο μύκητας εισβάλλει στο δένδρο από την τομή του κλάδου, του κορμού ή ακόμα και των ριζών και προσβάλλει το δένδρο ή το πρέμνο. Ακόμα και ένας μικρός κόκκος μολυσμένου πριονιδιού όταν παραμείνει σε μία τομή ή πληγή σε δένδρο πλατάνου προκαλεί μία νέα μόλυνση. Οι μολύνσεις αυτές μπορούν να αποφευχθούν με καλό καθαρισμό και κατάλληλη απολύμανση των εργαλείων και των μηχανημάτων.

Απολύμανση Αλυσοπρίονων
Πριν από την κλάδευση ή την υλοτομία δένδρων πλατάνου είναι απαραίτητο να γίνεται πολύ καλή απολύμανση των αλυσοπρίονων, ιδιαίτερα όταν αυτά μεταφέρονται από μια περιοχή σε άλλη. Όταν γίνονται εργασίες σε μία περιοχή όπου υπάρχουν νεκρά ή ζώντα προσβεβλημένα δένδρα πλατάνου η απολύμανση πρέπει να γίνεται συχνότερα και πάντοτε όταν το αλυσοπρίονο έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα δένδρο με προσβολή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχουν μολύνσεις στα δένδρα που χρησιμοποιείται το αλυσοπρίονο, μπορεί να γίνεται μόνο μία απολύμανση πριν από την έναρξη των εργασιών. Πρέπει όμως να απολυμαίνονται τα αλυσοπρίονα και μετά το τέλος των εργασιών όταν έχουν χρησιμοποιηθεί σε δένδρα πλατάνου, γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κάποιο από τα δένδρα να ήταν μολυσμένο και να μην έγινε αντιληπτό.

Πριν από τη χρήση οποιασδήποτε απολυμαντικής ουσίας είναι απολύτως απαραίτητο το καλό καθάρισμα του αλυσοπρίονου από κάθε ορατό ίχνος πριονιδιού, ιδιαίτερα στο χώρο πίσω από την αλυσίδα όπου συσσωρεύεται το πριονίδι. Θα πρέπει να αφαιρείται η αλυσίδα και η λάμα, γύρω από την οποία αυτή περιστρέφεται. Με τη χρησιμοποίηση βούρτσας θα πρέπει να καθαρίζεται καλά η αλυσίδα, η λάμα και όλες οι επιφάνειες του αλυσοπρίονου στις οποίες υπάρχει πριονίδι ή κομμάτια ξύλου και άλλων υλικών. Στο καθάρισμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αέρας υπό πίεση από αεροσυμπιεστή (κομπρεσέρ).

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ψεκάζονται με μία απολυμαντική ουσία τα τμήματα του αλυσοπρίονου που συγκρατούν πριονίδι, ενώ η αλυσίδα και η λάμα θα πρέπει να εμβαπτίζονται σε απολυμαντικό υγρό για μερικά λεπτά (5-10΄). Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες απολυμαντικές ουσίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωτιστικό οινόπνευμα (70%) η χλωρίνη οικιακής χρήσης (ένας όγκος χλωρίνης και 4 όγκοι νερό, 1:5).

Για να αποφύγουμε τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών από τη χλωρίνη, μπορούμε να πλύνουμε την αλυσίδα και τη λάμα με νερό και κάποιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια τα αφήνουμε σε καθαρή επιφάνεια να στεγνώσουν. Μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στην αλυσίδα λιπαντικό λάδι για να αποφύγουμε την οξείδωση (σκουριά).
Προσοχή, η χλωρίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, γιατί είναι τοξική στο δέρμα και είναι επικίνδυνη για τα μάτια, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Επίσης, μπορεί να καταστρέψει τα ρούχα όταν πέσει σε αυτά.

Υπόλοιπα εργαλεία
Τα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε προσβεβλημένα δένδρα, όπως τσεκούρια, πριόνια κλαδευτήρια, σφήνες κ.λπ. μπορούν επίσης να απολυμανθούν σε ένα διάλυμα χλωρίνης ή κάποιας άλλης απολυμαντικής ουσίας (σε έναν κουβά). Προσοχή, για την καλή απολύμανση όλα τα εργαλεία θα πρέπει να παραμένουν εμβαπτισμένα στο απολυμαντικό διάλυμα για αρκετά λεπτά. Επίσης, ένας γρήγορος τρόπος απολύμανσης των μεταλλικών επιφανειών των εργαλείων (όχι όμως αλυσοπρίονων) είναι με τη χρήση φωτιστικού οινοπνεύματος και φωτιάς.


Απολύμανση Μηχανημάτων
Πολύ σημαντικό είναι το καλό καθάρισμα των μηχανημάτων από φυτικά υπολείμματα (πριονίδι, κομμάτια ξύλου ριζών, κορμού ή κλάδων) και χώματος. Στα χωματουργικά μηχανήματα θα πρέπει να γίνεται σχολαστικό καθάρισμα των ερπυστριών ή των ελαστικών, των κάδων και λοιπών εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

Το καθάρισμα των μηχανημάτων θα πρέπει να ξεκινά από πάνω προς τα κάτω με τη χρήση βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας ή σκληρής βούρτσας. Στη συνέχεια απαιτείται καλό πλύσιμο με νερό υπό πίεση και χρήση απορρυπαντικού. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ζεστό νερό στο πλύσιμο των οχημάτων, διότι οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το δυναμικό μολύσματος του μύκητα. Επίσης, μπορεί να μειωθεί το δυναμικό μολύσματος με τη χρήση ατμού στο καθάρισμα των οχημάτων.

Προσοχή, ο μύκητας μπορεί να επιβιώσει μέσα σε μικρά κομμάτια ξύλου ακόμα και μετά από αυτούς τους χειρισμούς, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό το καλό καθάρισμα και η απομάκρυνση όλων των φυτικών υπολειμμάτων και του χώματος από τα οχήματα.
Μετά από το πλύσιμο των οχημάτων θα πρέπει να ακολουθεί απολύμανση, με ψεκασμό ενός απολυμαντικού διαλύματος με τη χρήση επινώτιου ή άλλης μορφής ψεκαστήρα. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να παραμένει στις ψεκαζόμενες επιφάνειες για 10-15 λεπτά της ώρας για να είναι αποτελεσματική η απολύμανση.

Όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και το ψεκαστικό υγρό στεγνώνει γρήγορα θα πρέπει να γίνεται παρατεταμένος ψεκασμός και να επαναλαμβάνεται. Για κάθε μηχάνημα θα πρέπει να υπάρχει ειδική καρτέλα όπου θα αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος απολύμανσης.

Απολυμαντικές ουσίες
Για την απολύμανση εργαλείων και μηχανημάτων, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (μπλε φωτιστικό οινόπνευμα) 70% ή χλωρίνη εμπορίου σε διάλυμα 10-20 %. Υπάρχουν αρκετά σκευάσματα στην ελληνική αγορά με τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου (quaternary ammonium salts) που έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ ως απολυμαντικά.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται ορισμένα σκευάσματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί στο εργαστήριο του ΙΜΔΟ και έδειξαν αξιόλογη δράση κατά του μύκητα Ceratocystis platani. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σε ό,τι αφορά τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης.


Απολυμαντικές ουσίες εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ


Σκεύασμα*                  Εταιρεία διάθεσης
DALCO QUAT                DALCOCHEM Τηλ.: 210 2460609
SEPTOFORTE 10         ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Τηλ.: 210 2484500
TRIQUART                     ECOLAB Τηλ.: 210 6873700
INCIDIN EXTRA N           ECOLAB Τηλ.: 210 6873700
MIKROBAC FORTE       SOLUTION MEDICAL CARE Τηλ.: 2310 303013

*Τα σκευάσματα αυτά αναφέρονται ενδεικτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο σκεύασμα με περιεκτικότητα σε τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου 8-10 % ή μεγαλύτερη

 

pdfΑπολύμανση Εργαλείων και Μηχανημάτων

 

Επισκοπήσεις - άρρωστα πλατάνια, δειγματολειψία, τρόποι διάδοσης, καταπολέμηση, μνημειακά δένδρα

Αιτίες εξάπλωσης
 
Εκπαίδευση
 
Ενέργειες
 
Ρόλος πλατάνου
 
Τελικά δειγματοληψία
 
Τελικά επισκοπήσεων

Δράσεις για την καταπολέμηση της νόσου των πλατάνων (Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014)

28.5.2014 plataniaΔράσεις με στόχο  την ευρύτερη ενημέρωση και το συντονισμό  για την καταπολέμηση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους που απειλεί με εξαφάνιση τα φυσικά οικοσυστήματα των πλατάνων οργανώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ενόψει και της Παγκόσμιας Hμέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.

Οι δράσεις ξεκίνησαν από χθες Τρίτη, με επιμόρφωση των δασικών φυτουγειονομικών ελεγκτών των δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας από τον Δρ. Δημήτριο Αβτζή στην αίθουσα συσκέψεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα και ακολούθησε επίσκεψη στην Τύρια Ιωαννίνων, όπου ο Δρ. Παναγιώτης Τσόπελας, του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων παρουσίασε επιτόπου τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ασθένειας.

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου, παραμονή της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών στο διοικητήριο της Αποκεντρωμένης στα Ιωάννινα με θέμα: «Συντονισμός – Ενέργειες πρόληψης & καταπολέμησης της ασθένειας του πλατάνου».

Οι δράσεις θα κορυφωθούν στα τέλη Ιουνίου, οπότε και θα ξεκινήσει παρουσία του Δρ. Τσόπελα, η καταπολέμηση της ασθένειας σε δένδρα που έχουν προσβληθεί στην περιοχή της γέφυρας Τζαρή στην Άρτα και στη συνέχεια στη Γλυκή Θεσπρωτίας.

Δασαρχείο Ιωαννίνων | Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλέφωνο Fax e-mail
Λαγός Χρήστος 2651088080 2651088089 dasioan@apdhp-dm.gov.gr 
Φυτουγειονομικοί ελεγκτές Τηλέφωνο Fax e-mail
Γεώργιος Λεοντάρης 2651088090 2651088089 gleontaris@apdhp-dm.gov.gr
Ρήγας Τσιακίρης 2651088083 2651088089 rtsiakiris@apdhp-dm.gov.gr
Σταυρούλα Σέλη 2651088084 2651088089 sseli@apdhp-dm.gov.gr
Σπυριδούλα Ζώη 2651088085 2651088089 szoi@apdhp-dm.gov.gr
         
Δασαρχείο Κόνιτσας | Κόνιτσα T.K. 44100
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλέφωνο Fax e-mail
Κων/νος Τριάντης 2655022996 2655022996 ktriantis@apdhp-dm.gov.gr
Φυτουγειονομικοί ελεγκτές Τηλέφωνο Fax e-mail
Καράτζιος Γεώργιος 2655022498 2655022996 gkaratzios@apdhp-dm.gov.gr
Χατζηρούμπης Νικόλαος 2655022498 2655022996 nxatziroumpis@apdhp-dm.gov.gr
         
Δασαρχείο Μετσόβου | Μέτσοβο T.K. 44200
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλέφωνο Fax e-mail
Ευάγγελος Σιούτας 2656041277 2656042891 esioutas@apdhp-dm.gov.gr
Φυτουγειονομικοί ελεγκτές
Σταύρος Σιούλας 2656042297 2656042891 ssioulas@apdhp-dm.gov.gr
Νικόλαος Κανελλόπουλος 2656042297 2656042891 nkanellopoulos@apdhp-dm.gov.gr
       
Διεύθυνση Δασών Άρτας   
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλέφωνο Fax e-mail
Εμμανουήλ Γοργόλης  2681026360   emgorgolis@apdhp-dm.gov.gr
Φυτουγειονομικοί ελεγκτές Τηλέφωνο Fax e-mail
Θεόδωρος Κολοβός   2681079963   thkolovos@apdhp-dm.gov.gr
Χελάς Δημήτριος 2681027254   chelas@apdhp-dm.gov.gr
       
Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας   
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλέφωνο Fax e-mail
Σουλτάνα Γιαννακοπούλου 2665023100    ddashgu@apdhp-dm.gov.gr
Φυτουγειονομικοί ελεγκτές Τηλέφωνο Fax e-mail
Μαργαρίτα Καψάλη    2665028347     mkapsali@apdhp-dm.gov.gr
Γεώργιος Παπαδημητρίου  2665028347    gpapadimitriou@apdhp-dm.gov.gr 
       
Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας      
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλέφωνο Fax e-mail
Βασίλειος Δάλαρος 2682022306   basdalaros@apdhp-dm.gov.gr
Φυτουγειονομικοί ελεγκτές Τηλέφωνο Fax e-mail
Σπυριδούλα Κατσούδα  2682024870   spkatsouda@apdhp-dm.gov.gr 
Όλγα Στρατάκη 2682024870   olgastrataki@apdhp-dm.gov.gr

Συχνές Ερωτήσεις για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου:

1. Τι είναι η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου;
Είναι μία ασθένεια που προσβάλλει τα πλατάνια και προκαλείται από έναν μικροσκοπικό μύκητα, που ονομάζεται Ceratocystis platani. Το παθογόνο αυτό αναπτύσσεται μέσα στο ξύλο των δένδρων και προσβάλλει τις ρίζες, τον κορμό και τα κλαδιά των δένδρων.

2. Πόσο σοβαρή είναι η ασθένεια;
Η ασθένεια είναι θανατηφόρος. Ο θάνατος των προσβεβλημένων φυτών είναι αναπόφευκτος. Το παθογόνο έχει τη δυνατότητα να νεκρώσει δένδρα οιουδήποτε μεγέθους και ηλικίας. Στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο τα νεκρά δένδρα από την ασθένεια είναι χιλιάδες.

3. Προσβάλλει άλλα φυτά εκτός από πλατάνια;
Όχι, το παθογόνο αυτό προσβάλλει μόνο είδη πλατάνου. Ο ελληνικός (ανατολικός) πλάτανος (Platanus orientalis), εμφανίζει πολύ μεγάλη ευπάθεια στην ασθένεια. Η ασθένεια είναι επίσης καταστρεπτική και σε άλλα είδη πλατάνου όπως ο αμερικανικός (δυτικός) πλάτανος (Platanus occidentalis), καθώς και στο υβρίδιο μεταξύ των δύο αυτών ειδών, που ονομάζεται σφενδαμνόφυλλος πλάτανος (Platanus Χ acerifolia) και το συναντάμε σε πολλές από τις πόλεις της δυτικής Ευρώπης.

4. Από πού έχει έλθει η ασθένεια;
Ο μύκητας Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια έχει εισαχθεί στην Ευρώπη από τη Βόρεια Αμερική. Κατά πάσα πιθανότητα μεταφέρθηκε με κιβώτια από ξύλο πλατάνου από τα αμερικανικά στρατεύματα, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ιταλία και τη Γαλλία. Στην Ελλάδα πιθανολογείται ότι έχει εισαχθεί με φυτά πλατάνου από την Ιταλία.

5. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας έχει βρεθεί η ασθένεια;
Η ασθένεια μέχρι το 2013 είχε βρεθεί σε 5 νομούς της Πελοποννήσου (Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αχαΐας και Κορινθίας), και στους 4 νομούς της Ηπείρου (Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Άρτας) και σε 2 νομούς της Θεσσαλίας (Καρδίτσας και Τρικάλων). Δεν αποκλείεται να υπάρχει και σε άλλες περιοχές και να μην έχει εντοπιστεί.

6. Ποια είναι τα συμπτώματα της ασθένειας;
Στα αρχικά στάδια τα προσβεβλημένα πλατάνια εμφανίζουν μειωμένη βλάστηση, μικροφυλλία ή/και χλώρωση (κιτρίνισμα) των φύλλων.
Στα μεγάλα δένδρα παρατηρούνται νεκρά κλαδιά συνήθως στη μία πλευρά του δένδρου, ενώ στη συνέχεια η προσβολή επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κλαδιά.
Σε μικρότερα δένδρα παρατηρείται ολική νέκρωση του δένδρου μέσα σε μία βλαστική περίοδο.
Στις εστίες προσβολής διακρίνονται συνήθως νεκρά δένδρα και δίπλα τους άλλα δένδρα σε διάφορα στάδια προσβολής, με νεκρούς κλάδους και κιτρινισμένα φύλλα.
Στα προσβεβλημένα δένδρα που δεν έχουν νεκρωθεί ακόμα, όταν αφαιρεθεί ο φλοιός, παρατηρείται μεταχρωματισμός του ξύλου σε μορφή λωρίδων χρώματος κυανόμαυρου έως καστανόμαυρου.

7. Πώς διαδίδεται η ασθένεια;
Ο μύκητας εισβάλλει στο δένδρο από πληγές στα κλαδιά, τον κορμό ή τις ρίζες.
Μολυσμένα εργαλεία. Συχνός τρόπος διασποράς της ασθένειας είναι με πριόνια, αλυσοπρίονα, τσεκούρια κ.λπ., που έχουν χρησιμοποιηθεί σε προσβεβλημένα δένδρα και στη συνέχεια σε υγιή.
Εκσκαπτικά μηχανήματα. Η ασθένεια διαδίδεται επίσης με εκσκαπτικά μηχανήματα (μπουλντόζες, εκσκαφείς κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται σε περιοχές με προσβολές και στη συνέχεια μεταφέρονται σε άλλες περιοχές.
Αναστομώσεις των ριζών. Σε κάθε εστία προσβολής, το παθογόνο διαδίδεται υπογείως από τα προσβεβλημένα δένδρα στα γειτονικά υγιή με την επαφή και αναστόμωση των ριζών τους.
Μέσα στα ποτάμια και τους χείμαρρους τα προσβεβλημένα δένδρα σπάζουν και μεταφέρονται με το νερό δημιουργώντας νέες εστίες προσβολής.

8. Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε τα πλατάνια;
Αποφυγή παρεμβάσεων
Αποφεύγουμε την υλοτομία, κλάδευση και την με οιονδήποτε τρόπο πλήγωση των δένδρων πλατάνου, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχει εντοπιστεί η ασθένεια.
Αποφεύγουμε την είσοδο μηχανημάτων και τις πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες σε περιοχές που φύονται πλατάνια.
Απολύμανση
Εκσκαπτικά μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με πλατάνια θα πρέπει να πλένονται με επιμέλεια και να απολυμαίνονται. Επίσης, όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πλατάνια πρέπει να απολυμαίνονται πριν και μετά τη χρήση τους. Απολυμαντικά: Για την απολύμανση εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διάλυμα χλωρίνης 20% ή πράσινο οινόπνευμα ή φορμόλη 5%. Επίσης, εγκεκριμένα σκευάσματα με τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου (quaternaryammonium) ή orthophenylphenol μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση εργαλείων και μηχανημάτων.

9. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ασθένεια σε μία περιοχή;
Όταν η ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια (σε μικρές εστίες προσβολής) μπορούν να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της επέκτασης της ασθένειας στα γειτονικά υγιή δένδρα, μέσω των αναστομώσεων του ριζικού συστήματος.
Χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων. Νεκρώνονται τα ασθενή φυτά και τα γειτονικά τους υγιή και έτσι αποφεύγεται η διάδοση της ασθένειας μέσω του ριζικού συστήματος.
Καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων. Τα προσβεβλημένα δένδρα καθώς και τα γειτονικά τους που έχουν νεκρωθεί από τα ζιζανιοκτόνα πρέπει να υλοτομούνται και το παραγόμενο ξύλο να καταστρέφεται με καύση.

10. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νεκρά δένδρα για καυσόξυλα;
Όχι, η υλοτομία και διακίνηση του ξύλου από τα νεκρά δένδρα για καυσόξυλα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει τον κίνδυνο διάδοσης του παθογόνου σε νέες περιοχές και απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

11. Ποιον πρέπει να ειδοποιήσω εάν δω ύποπτα συμπτώματα της ασθένειας;
Εάν παρατηρήσετε δένδρα με ύποπτα συμπτώματα προσβολής ειδοποιήστε τη Δασική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Γεωργίας της περιοχής σας.

12. Υπάρχουν φυτά πλατάνου ανθεκτικά στην ασθένεια;
Στη Γαλλία έχουν δημιουργηθεί τεχνητά υβρίδια μεταξύ του δυτικού (αμερικανικού) πλατάνου (P. occidentalis) και του ανατολικού πλατάνου (P. orientalis) τα οποία είναι ανθεκτικά στην ασθένεια και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με προσβολές.

 

pdfΣυχνές ερωτήσεις

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας