Την απαγόρευση της θήρας εντός των ορίων του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη θέση «Κουρί» του Δήμου Κοζάνης αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κατάργησή του ως καταφύγιο με την αποφ. 110615/1427 του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 397/Δ/1-9-2014.

Η απαγόρευση επιβάλλεται για τη διατήρηση της εναπομείνασας πανίδας αλλά και για λόγους ασφαλείας των πολιτών. Η απαγόρευση της θήρας καθιστά τη συγκεκριμένη περιοχή μέρος του αστικού οικοσυστήματος της Κοζάνης και αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιοποίησή της αφού ούτως ή άλλως ο χαρακτήρας της είναι περιαστικός. Η απαγόρευση της θήρας θα ισχύσει από 15-9-2014 βάσει σχετικής υπό έκδοση απόφασης.  

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας