Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με νέες καταγγελίες για τη λειτουργία των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α και τις βαρύτατες κατηγορίες για κρούσματα διαφθοράς των μελών του Οργάνου, θεωρούμε σκόπιμο να ξεκαθαρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι :

Η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) προβλέπεται από το Ν.4030/2011 και κάθε Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητα την εξέταση προσφυγών των πολιτών κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης, κατά των πράξεων και παραλείψεων των Υπηρεσιών Δόμησης και ασκούν τις αρμοδιότητες των πρώην Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ).

Τα ΣΥΠΟΘΑ ως Συλλογικά Όργανα λειτουργούν ανεξάρτητα από τις Υπηρεσίες Δόμησης για λόγους διαφάνειας και αμεροληψίας. Η συγκρότησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην προκειμένη περίπτωση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ο ρόλος του οποίου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ.

Επ΄ουδενί το Όργανο και τα μέλη του δεν ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, όπως υποτιμητικά αναφέρεται σε δημοσίευμα, ενώ είναι άκρως προσβλητικό να θεωρούνται εκ προοιμίου οι αποφάσεις του ΣΥΠΟΘΑ, ως αδιαφανείς ή παράνομες.

Καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι η σύνθεση των ΣΥΠΟΘΑ είναι πενταμελής και αποτελείται από :

- Τον Πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην έδρα της Π.Ε. του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυναμίας ορισμού ως Προέδρου του Συμβουλίου του Παρέδρου, επιτρέπεται η συγκρότηση του Συμβουλίου και χωρίς αυτόν. Ως Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, Μηχανικός Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας & χωροταξίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

- Μηχανικό Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Π.Ε.

- Δικηγόρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, που επιλέγεται με κλήρωση από τα μητρώα που τηρούνται σε κάθε Π.Ε. και συντάσσονται με τη γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

- Μηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ, που επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12.

- Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.

Στις περιπτώσεις λοιπόν, που αποφάσεις των ΣΥΠΟΘΑ θεωρούνται ως αρνητικές για τον πολίτη, ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα της απλής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας ή της προσβολής της απόφασης κατά την ακυρωτική διαδικασία στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Συνεπώς όσοι έχουν έννομο συμφέρον, όσοι θεωρούν ότι θίγονται από τις αποφάσεις των ΣΥΠΟΘΑ και καταλογίζουν βαρύτατες κατηγορίες για αυθαιρεσίες, σύσταση συμμορίας, παράβαση καθήκοντος, στη λειτουργία του Οργάνου και των μελών του, απολαμβάνουν την προστασία της Δικαιοσύνης καθώς μπορούν στα αρμόδια Δικαστήρια να αποδείξουν του λόγου του αληθές, δικαιώνοντάς τους ή σε αντίθετη περίπτωση, να καταπέσουν οι όποιες κατηγορίες.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας