Όπως είναι ήδη γνωστό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας δια της Διευθύνσεως Δασών Κοζάνης έχει αναρτήσει δασικούς χάρτες στις 20-01-2017 για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πλην των προ- Καποδιστριακών ΟΤΑ Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα, του Δήμου Εορδαίας. (Ειδικά για τον προ - Καποδιστριακό Ο.Τ.Α. Κοζάνης, εξαιρούνται της ανάρτησης οι χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979).

Οι ανωτέρω δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx) και στις ιστοσελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επί του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων από οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επικαλείται έννομο συμφέρον.

Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει την Παρασκευή 03-04-2017 για δε του κατοίκους εξωτερικού η λήξη  είναι την Δευτέρα 24-04-2017.

Για τη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν τις ανωτέρω περιοχές  έχει συγκροτηθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, "Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού συμβουλίου)" - Τ.Κ. 50100. τηλ. 2461053415, 2461053416, 2461053443, 2461053545, 2461053508, τηλεομοιοτυπία 2461053406, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dasxkoz@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας