Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητήριο - ημιώροφος), ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Φλώρινας και Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων».

pdfΑνάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας

pdfΕνημερωτικό έντυπο επί της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων

pdfΔιαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

 

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Φλώρινας, ανακοινώνεται ότι με την 10901/27-1-2017 ταυτάριθμη απόφασή μας (ΑΔΑ: 717ΛΟΡ1Γ-Η6Β), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.  (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx)   ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.
Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 7η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει την 7η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 27η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. 
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χάρτη ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 
Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στην έδρα της Υπηρεσίας μας, στην οδό Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο, ισόγειο, γραφείο 8, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-45757 (εσωτ.9). 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας