Στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του Έργου «LIFE AMYBEAR - Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of Amyntaio», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Δήμο Αμυνταίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Η συνάντηση, περιελάμβανε 2 σκέλη, όπου το πρώτο ήταν ανοιχτό σε τοπικούς παράγοντες και φορείς της περιοχής με άμεσο ενδιαφέρον για τις δράσεις του έργου και το δεύτερο μέρος αφορούσε μόνο τους δικαιούχους του έργου για πιο τεχνικά-διαχειριστικά ζητήματα.

Τη συνάντηση άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Ακριτίδης, που αντιπροσώπευσε το Δήμαρχο Αμυνταίου, και παρέστησαν ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης και από πλευράς προσκεκλημένων η κα Νίκη Βουμβουλάκη, εκπρόσωπος της Εγνατία Οδός Α.Ε., και ο κ. Τζουβάρας Παναγιώτης, πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Λεχόβου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Νικόλαος Παπαευθυμίου, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναστασία Μπανιτσιώτη και Μαρία Σταθοπούλου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι κ.κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Σοφία Γλούφτση και Στέφανος Χατζηιωάννου από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, οι κ.κ. Αναστασία Αλληλόμη, Στέργιος Κιάνας και Χρήστος Τζώρτζης από το Δήμο Αμυνταίου, οι κ.κ. Σπυρίδων Ψαρούδας, Γεώργιος Μερτζάνης και Γεώργιος Θεοδωρίδης από την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ και οι κ.κ. Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Παναγιώτης Τσολακίδης και Πωλίνα Δασκαλούδη από την εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου από τον Πολύκαρπο Καρκαβίτσα, Project Manager, όπου τόνισε τον καινοτόμο και τον κατ’ επέκταση αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου LIFE AMYBEAR καθώς και τα οφέλη του στην περιοχή, ενώ ο Δρ. Γεώργιος Μερτζάνης, Επιστημονικός Συντονιστής, παρουσίασε τα αποτελέσματα από τις πρώτες αναγνωριστικές αποστολές στην περιοχή και τις αυτοψίες που πραγματοποίησε η επιστημονική ομάδα της ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Ειδικότερα, ο Δρ. Μερτζάνης ενημέρωσε για το πρόβλημα των παραβιάσεων του φράχτη του αυτοκινητοδρόμου 50.3 («Φλώρινα- Νίκη») από άτομα αρκούδας καθώς και για πρόσφατα ίχνη αρκούδας εντός του αποστραγγιστικού αύλακα που έχει κατασκευασθεί παράλληλα με την περίφραξη, σε τμήμα του εν λόγω κάθετου άξονα 50.3 πλησίον της συμβολής του με το ρέμα «Στάρα», καθώς επίσης και για την ακαταλληλότητα του τεχνικού έργου στο ίδιο σημείο, που θεωρητικά θα χρησίμευε ως υπόγειο πέρασμα για την πανίδα και που λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών ο δείκτης ευρυχωρίας δεν είναι ο απαιτούμενος για την διέλευση μεγάλων θηλαστικών. Σημαντική ήταν επίσης η αναφορά στον εντοπισμό βιοδηλωτικών ενδείξεων αρκούδας το δυτικό τμήμα του όρους Βόρα, που ουσιαστικά αποτελεί μια αποκομμένη νησίδα παρουσίας του είδους στα ανατολικά όρια  της ευρύτερης περιοχής του έργου.

Το LIFE AMYBEAR επιδιώκει την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε βιώσιμα επίπεδα των αρνητικών αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην περιοχή. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην μεταφορά και εφαρμογή καλών πρακτικών και στην ενίσχυση των δομών διαχείρισης της άγριας πανίδας, για να επιτευχθεί η ομαλή συνύπαρξη ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του έργου.

 

pdfΔελτίο Τύπου

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας