Το 74/75ο τεύχος του δελτίου διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2016) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

 

Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Μέσα στις επιμέρους θεματικές ενότητες του δελτίου αναπτύσσονται ενδεικτικά τα κάτωθι ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος για τους ελληνικούς ΟΤΑ:

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις αδελφοποίησης και τα δίκτυα πόλεων, το περιβάλλον, τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και τη γαλάζια ανάπτυξη
  • Νέα μελέτη για τους ΕΟΕΣ
  • Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις
  • Πρακτικός οδηγός για τα clusters

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας