Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης (ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση υπο – φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς) Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνή)  Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 13/2019)

 

pdfΑπόφαση έγκρισης

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας