Η Δ/νση Δασών Άρτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δασικού δρόμου ΄΄Κλειδί-Ματαράγκα΄΄ Δημοσίου Δάσους Γαβρόγου Άρτας», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 152662/14-10-2019 (ΑΔΑ: 6Λ8ΨΟΡ1Γ-ΔΗ8) απόφαση κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και το σχετικό τεύχος δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 148430/08-10-2019 (ΑΔΑ: 643ΚΟΡ1Γ-ΟΩΘ) απόφαση κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 24.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

zipΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες:

Δ. Χελάς – Θ. Κολοβός, τηλ: 26810.27254, email: chelas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας