Έγκριση αποτελέσματος πρακτικού και κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/των γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8)   για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2019 όπως περιγράφονται στην αριθμ. 07/2019 διακήρυξη.

 

docΑπόφαση

docΠρακτικό

 


Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60339, fax: 26513 60341, email: lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας