Διακήρυξη 11/2019 - Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου και την Προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020».

 

pdfΔιακήρυξη (pdf)

docxΔιακήρυξη (doc)

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού| Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας