Διακήρυξη 10/2019: Ανοικτός, άνω των ορίων, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου και την προμήθεια κι εγκατάσταση δικτύου καμερών, μετεωρολογικών σταθμών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020

 

pdf Πρακτικό Κατακύρωσης

pdf Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης

 

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικο, Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας