Έγκριση Πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Συνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης του Έργου: «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques» - Aquanex – Interreg IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

 

pdfΑπόφαση έγκρισης

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας