Έγκριση Αποτελέσματος Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά) του Ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια δύο οχημάτων για την υλοποίηση του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020».

 

pdfΠρακτικό 1

pdfΈγκριση πρακτικού 1

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας