Προκήρυξη ανοικτού, άνω των ορίων, ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου καμερών, μετεωρολογικών σταθμών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020».

 

pdfΔιακήρυξη 10/2019

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας