Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Δασαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων για την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2019 καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή στις ειδικότερες εργασίες αυτών:
- ΟΔΟΠΟΙΙΑ
- ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στο Δασαρχείο Κοζάνης, ΖΕΠ Κοζάνης, ΤΚ 501 00, έως και Τετάρτη 26/06/2019.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα ή αντίγραφο Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημοσίου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.), το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

pdfΠρόσκληση

 

Πληροφορίες στα τηλ. 24613 50234 κα. Λεγνίδου Αναστασία.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας