Διακήρυξη αριθμ. 2/2019 Συνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/001108 «LIFE AMYBEAR»

 

pdfΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση Δασών Φλώρινας Διοικητήριο, 531 00 Φλώρινα

τηλ: 2385045757, fax: 2385025722, email: glouftsisof@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας