Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης (ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση υπο – φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς) Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνούς)  Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 7/2018)

 

pdfΑπόφαση

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού, τηλ. 2651 360 340, fax: 2651 360 341, e-mail: akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας