Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού της 19ης Οκτωβρίου 2017 για το έργο «Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετης τζαμαρίας στην όψη ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ειρήνης 12 στην Κοζάνη» και καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Έργο: Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετης τζαμαρίας στην όψη ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ειρήνης 12 στην Κοζάνη

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 1.141.59 €

Νέα ημερομηνία διαγωνισμού: 9 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

pdfΠερίληψη Διακήρυξης

pdfΈγκριση του πρακτικού διεξαγωγής

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας
501 00 Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προϊστάμενη Διεύθυνσης: Φιλημέγκα Κωνσταντίνα, 24613 50191

Πληροφορίες: Τάπαλη Στυλιανή- 24613 50199, Χιονίδης Θεόδωρος 2461350257

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας