Σας ενημερώνουμε ότι λόγω υπολογιστικού λάθους αναγράφηκαν λανθασμένα ποσά στους επιμέρους προϋπολογισμούς των ειδών 3 και 4 του συνοπτικού διαγωνισμού 8/2017 για την προμήθεια φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και σαρωτών, που θα πραγματοποιηθεί τις 24-10-2017. Τα ορθά ποσά φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα :

 α/α

Τμήματος

 ΕΙΔΟΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
(σε ευρω, προ. Φ.Π.Α. )

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
(σε ευρω, με Φ.Π.Α.

1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

   30

7.258,06

9.000,00

2

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

47

7.580,64

9.400,00

3

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3

2

3.145,16

3.900,00

4

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3

2

3.145,16

3.900,00

5

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

10

24.193,55

30.000,00

6

ΣΑΡΩΤΕΣ Α4

20

8.064,52

10.000,00

7

ΣΑΡΩΤΕΣ Α3

10

6.451,62

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

121

59.838,71

74.200,00

Επίσης διευκρινίζεται ότι το κοινό αναλώσιμο των κατηγοριών 3,4,5 αφορά την ασπρόμαυρη εκτύπωση.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλους τους αποδέκτες.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας