Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" για την προμήθεια ενός Συστήματος Επεξεργασίας Νερού Τροφοδοσίας Εγκαταστάσεων στη Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Ίδρυμα Φαρμακείο Κ. Γούναρη".  pdfpdf