Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.


Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου έχει έδρα τα Ιωάννινα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα τα Ιωάννινα:

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας