Με αφορμή την εμφάνιση νέων εκδόσεων κακόβουλου λογισμικού το οποίο μπορεί να επηρεάσει το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, σημειώνουμε τα εξής:

Οι τρόποι με τους οποίους το κακόβουλο λογισμικό μολύνει τους Η/Υ είναι: με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που εμπεριέχουν κακόβουλα επισυναπτόμενα αρχεία, τα οποία είναι τύπου .docx και .pdf και με επίσκεψη σε επισφαλείς ιστοσελίδες.

Στο πλαίσιο αυτό, για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων καλούνται οι χρήστες Η/Υ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα ψηφιακής προστασίας και ασφάλειας για την αποφυγή προσβολής από το κακόβουλο λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες Η/Υ πρέπει:

  1. Να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων (backup) σε τακτά χρονικά διαστήματα (καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση), στον χώρο ο οποίος σας έχει εκχωρηθεί.
  2. Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) και να μην κατεβάζουν συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Αντί να χρησιμοποιούν υπερσυνδέσμους (links), να πληκτρολογούν τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων (URL) στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων (π.χ. Mozilla firefox, google chrome, internet explorer κλπ).
  4. Να χρησιμοποιούν γνήσια λογισμικά προγράμματα και να υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό του Η/Υ.

Τέλος οι χρήστες Η/Υ είναι υποχρεωμένοι μετά το πέρας της εργασίας τους και σε καθημερινή βάση, να κλείνουν οπωσδήποτε την κεντρική μονάδα και την οθόνη του Η/Υ.

Με εντολή Σ.Α.Δ.Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας
Ο Αν. Προιστάμενος
Δνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

Ευάγγελος Γαλάνης

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας