Διαύγεια ΙΙ - Ανάκληση Πράξης
Η ανάκληση ανάρτησης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις λάθους στην ανάρτηση του σχετικού εγγράφου λόγω:
- Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
- Εντελώς λανθασμένου εγγράφου (π.χ. επιλογή λανθασμένου .pdf)
Δεν επιτρέπεται όταν:
- Υπάρχει λάθος διοικητικό, ορθογραφικό, συντακτικό στο έγγραφο
- Υπάρχει λάθος στα μεταδεδομένα

Τα στοιχεία του αιτούντος για την ανάκληση της Πράξης:
50201_(*)
Εισάγετε το όνομα σύνδεσης
Όνομα(*)
Εισάγετε το όνομά σας
Eπώνυμο(*)
Εισάγετε το επώνυμό σας
E-mail(*)
Λάθος εισαγωγή email
Τηλέφωνο(*)
Εισάγετε το τηλέφωνό σας (υπηρεσιακό)
ΓΔ / Διεύθυνση
Άκυρο Εισαγωγή
...............................................................................................................................................................................
Ανάρτηση ορθής Πράξης;
Άκυρο Εισαγωγή
Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής των 2 πεδίων ("Λάθος ΑΔΑ"= ο ΑΔΑ προς ανάκληση ή διαγραφή & "Νέος ΑΔΑ"= νέος ΑΔΑ που αντικαθιστά τον λάθος ΑΔΑ) δεν θα είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης
Λάθος ΑΔΑ(*)
Εισάγετε το λάθος ΑΔΑ
Νέος ΑΔΑ
Άκυρο Εισαγωγή

Προτεινόμενα πρότυπα αιτιολογήσεων, σύμφωνα με τους αποκλειστικούς λόγους ανακλήσεων:
1. Παρακαλούμε για την ανάκληση της ανάρτησης με ΑΔΑ …. λόγω ύπαρξης (πχ.) ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στην σελ. …. του εγγράφου
2. Παρακαλούμε για την ανάκληση της ανάρτησης με ΑΔΑ …. λόγω λανθασμένης επιλογής εγγράφου (πχ.) Εγκυκλίου αντί για έγγραφο (πχ.) Απόφασης ΔΣ
3. Παρακαλούμε για την ανάκληση της ανάρτησης με ΑΔΑ …. λόγω πολλαπλής ανάρτησης για τεχνικούς λόγους, όπου η αρχική και ισχύουσα είναι εκείνη με ΑΔΑ …
Αιτιολογία ανάκλησης(*)
Δεν έχετε εισάγει την αιτιολογία της ανάκλησης
Προσοχή, την ευθύνη για τη νομιμότητα της ανάκλησης της ανάρτησης φέρει το πρόσωπο ή το όργανο που έχει εκδώσει την πράξη
Επιβεβαίωση ευθύνης(*)
Δεν έχετε επιβεβαιώσει την αποδοχή συμμόρφωσης των προϋποθέσεων για την ανάκληση της πράξης
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας