Διαύγεια ΙΙ - Ανάκληση Πράξης

Το αίτημα ανάκλησης ανάρτησης αφορά αποκλειστικά τις 3 επιλογές:
1) Λόγω διπλής ανάρτησης
2) Λόγω λανθασμένης επισύναψης αρχείου pdf
3) Εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3861/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει;
- Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
- Κρατικά απόρρητα όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
- Κανόνες πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας
- Εταιρικό ή άλλο απόρρητο που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις

Δεν επιτρέπεται όταν:
• Υπάρχει λάθος διοικητικό, ορθογραφικό, συντακτικό στο έγγραφο
• Υπάρχει λάθος στα μεταδεδομένα

Τα στοιχεία του αιτούντος για την ανάκληση της Πράξης:
50201_(*)
Εισάγετε το όνομα σύνδεσης
Όνομα(*)
Εισάγετε το όνομά σας
Eπώνυμο(*)
Εισάγετε το επώνυμό σας
E-mail(*)
Λάθος εισαγωγή email
Τηλέφωνο(*)
Εισάγετε το τηλέφωνό σας (υπηρεσιακό)
ΓΔ / Διεύθυνση
Άκυρο Εισαγωγή
...............................................................................................................................................................................
Ανάρτηση ορθής Πράξης;(*)
Επιλέξτε Ναι ή Όχι
Πεδία: "Λάθος ΑΔΑ"= ο ΑΔΑ προς ανάκληση ή διαγραφή & "Νέος ΑΔΑ"= ο ΑΔΑ που αντικαθιστά τον λάθος ΑΔΑ
Λάθος ΑΔΑ(*)
Εισάγετε το λάθος ΑΔΑ
Νέος ΑΔΑ
Άκυρο Εισαγωγή
Αιτιολόγηση αιτήματος(*)
Επιλέξτε αιτιολόγηση
Παρατηρήσεις
Δεν έχετε εισάγει την αιτιολογία της ανάκλησης
Προσοχή, την ευθύνη για τη νομιμότητα της ανάκλησης της ανάρτησης φέρει το πρόσωπο ή το όργανο που έχει εκδώσει την πράξη
Επιβεβαίωση ευθύνης(*)
Δεν έχετε επιβεβαιώσει την αποδοχή συμμόρφωσης των προϋποθέσεων για την ανάκληση της πράξης
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας