Διαύγεια ΙΙ - Ανάκληση Πράξης
Η ανάκληση ανάρτησης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις λάθους στην ανάρτηση του σχετικού εγγράφου λόγω:
- Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
- Εντελώς λανθασμένου εγγράφου (π.χ. επιλογή λανθασμένου .pdf)
Δεν επιτρέπεται όταν:
- Υπάρχει λάθος διοικητικό, ορθογραφικό, συντακτικό στο έγγραφο
- Υπάρχει λάθος στα μεταδεδομένα
Τα στοιχεία του αιτούντος για την ανάκληση της Πράξης:
50201_ (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Όνομα (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
Eπώνυμο (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
E-mail (*)
Λάθος εισαγωγή email
Τηλέφωνο (*)
Παρακαλώ, δώστε το τηλέφωνό σας ...
ΓΔ / Διεύθυνση
Άκυρο Εισαγωγή
...............................................................................................................................................................................
Έχει γίνει ανάρτηση της ορθής Πράξης;
Άκυρο Εισαγωγή
Να δοθεί προσοχή στην πληκτρολόγηση των δύο (2) πεδίων "Λάθος ΑΔΑ" = ο ΑΔΑ προς ανάκληση & "Νέος ΑΔΑ" = νέος ΑΔΑ.
Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής τους δεν θα είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης.
Λάθος ΑΔΑ (*)
Άκυρο Εισαγωγή ΑΔΑ
Νέος ΑΔΑ
Άκυρο Εισαγωγή
Αιτιολόγηση ανάκλησης της απόφασης (είναι κρίσιμη & δικαιολογεί το σκεπτικό της ανάκλησης)
Αιτιολογία ανάκλησης (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν