Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018, σε άπορους φοιτητές, καταγόμενους από την πόλη των Ιωαννίνων, από τα έσοδα του "Ιδρύματος Κωνσταντίνου Κατσάρη"

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018, σε άπορους φοιτητές, καταγόμενους από την πόλη των Ιωαννίνων, για πανεπιστημιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της ημεδαπής, από τα έσοδα του "Ιδρύματος Κωνσταντίνου Kατσάρη".  pdfpdf